EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Izglītības jomas eksperti spriež par izglītības nākotnes perspektīvām pēc Covid-19

Foto: UNESCO LNK arhīvs.

Trešdien, 14. oktobrī, UNESCO nedēļas 2020 ietvaros, novērtējot izglītības būtisko lomu nākotnes veidošanā, notika konsultatīvās padomes "Izglītība visiem" sanāksme. Tajā izglītības jomas pārstāvji, politikas veidotāji un eksperti, atsaucoties UNESCO starptautiskās "Izglītības nākotnes" komisijas aicinājumam, diskutēja par izglītības nākotnes perspektīvām pēc Covid-19. “Izglītības nākotnes (Futures of Education) ir UNESCO iniciatīva, kas aicina pārdomāt, kādu izglītību un cilvēci vēlamies nākotnē un kas ir jādara šodien, lai šo vīziju sasniegtu,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika. Iniciatīva izveidota 2019. gadā, un UNESCO Starptautiskā komisija pulcē pasaules līmeņa politiķus, izglītības, kultūras un mākslas jomu pārstāvjus, zinātniekus, uzņēmējus un tehnoloģiju ekspertus, lai, mobilizējot zināšanas un cilvēces kolektīvo inteliģenci, kopīgi formulētu izglītības attīstības vīziju 2050. gadam un pēc tā. “Skolas un izglītības iestādes nav tikai vietas informācijas un kognitīvo prasmju iegūšanai, tās ir svarīgas socializācijas vietas, kur apgūst prasmes, kas nepieciešamas dzīvošanai civilizētā sabiedrībā. Vissvarīgākais izglītības procesā ir izglītības pieejamība visiem, jo pretējā gadījumā ir redzamas negatīvas sekas uz sabiedrību un tās attiecas uz visām valstīm – bagātām un...