EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Skolēni vietējā kopienā dalās domās un idejās par izglītības nākotni

Foto: UNESCO arhīvs.

Rudenī (no septembra līdz oktobrim) četras UNESCO Asociēto skolu tīkla skolas, tostarp Brocēnu vidusskola, Ādažu Brīvā Valdorfa skola, Cēsu Pilsētas vidusskola un Pļaviņu novada ģimnāzija, piedalījās UNESCO Izglītības nākotnes iniciatīvā (Futures of Education).  Tās ietvaros skolas organizēja nacionālo fokusgrupu diskusijas ar skolotājiem, skolēniem un vecākiem. Iniciatīvas mērķis bija sarunas uzsākšana starp UNESCO Asociēto skolu tīkla dalībniekiem par pārmaiņām izglītībā un kopīgas nākotnes veidošanu. Diskusijas par izglītības nākotni grūti iztēloties bez būtiskas skolu pārstāvju, skolēnu un vecāku iesaistes. Šo dalībnieku domu un perspektīvu apkopošana ir svarīga, lai veicinātu iekļaujošu un globālu viedokļu apmaiņu. Skolēni kā galvenie ieguvēji izglītības procesā aplūkoja UNESCO Izglītības nākotnes iniciatīvas jautājumus un izteica savu viedokli, ka mūsu pasaulē pēc 30 gadiem vēlētos redzēt: ·       zaļos mežus, parkus, zilos ezerus un jūras, kā arī dzīvnieku valsts daudzveidību un piesārņojuma samazināšanu; ·       bērnus, kas jautri pavada laiku - spēlējas ārā un spēlē galda spēles; ·       vienlīdzību un empātiju starp cilvēkiem, kas balstās aktīvā pilsoniskā līdzdalībā; ·      ...