EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Iespēja pieteikties nemateriālā kultūras mantojuma semināriem aprīlī un maijā

Izsludināta klausītāju pieteikšanās divu semināru ciklam “Nemateriālā kultūras mantojuma ilgtspējības nodrošināšana – starptautiskie un nacionālie saraksti;  projektu rakstīšanas pieredze, prakse, idejas”, kas norisināsies šī gada 29. aprīlī un 7. maijā tiešsaistē, platformā “Zoom”. Pieteikšanās elektroniski līdz 25. aprīlim. Kultūras ministrijas, Latvijas Nacionālā kultūras centra un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas rīkoto semināru mērķis ir stiprināt kultūras institūciju, biedrību un sabiedrības zināšanas un iesaisti nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanas procesā. Tostarp – sniegt ieguldījumu ziņojuma sagatavošanā par to, kā Latvijā tiek īstenota Konvencija par nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanu. Nemateriālajam kultūras mantojumam veltītais semināru cikls tika aizsākts 2020. gada rudenī un šogad veiksmīgi turpināts, janvārī īstenojot Latgales reģionam veltītus tiešsaistes seminārus. Ceturtdien, 29. aprīlī no plkst. 10.00 līdz plkst. 14.00par labo praksi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā un pēctecības nodrošināšanā, par sadarbību un jauniem izaicinājumiem seminārā stāstīs: UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas konsultante Ieva Švarca, Latvijas Nacionālā kultūras centra nemateriālā kultūras mantojuma eksperte Gita...