EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Latvijas skolu skolēni apvienojas ar speciālistiem, lai kopā izzinātu pilsētvidi

Šai mācību gadā skolēni no septiņām Latvijas skolām uzsāk dalību jaunā aizraujošā projektā, kurā sadarbosies ar ekspertiem, tai skaitā viņu vietējās kopienās esošajiem, lai izpētītu vides un ilgtspējības jautājumus savās pilsētās, īpašu uzmanību pievēršot pilsētai kā ekosistēmai. Eiropas Savienības pētniecības un inovāciju programmas Apvārsnis 2020 finansētajā projektā “Atvērta platforma līdzdarbīgai dabaszinātņu izglītībai pilsētā” tiks īstenota atvērtās skolas pieeja un skolu komandas sadarbībā ar vietējo kopienu, zinātniekiem, profesionāļiem un uzņēmumiem veiks izpēti un izstrādās ar reālo dzīvi saistītus projektus. Projekta mērķis ir sekmēt visu vecumu iedzīvotāju iesaisti zinātniskos atklājumos un attīstīt zinošas, inovatīvas un līdzdarbīgas kopienas. Rezultātā skolas aktīvāk iesaistīsies savas kopienas labklājības nodrošināšanā. Projekta koordinators Konstantinos Kartalis (Constantinos Cartalis) no Atēnu Universitātes: “Projektu īsteno divpadsmit partneri no desmit ES dalībvalstīm, to vidū ir universitātes, mazie un vidējie uzņēmumi, NVO un pētniecības institūti. Eiropā kopumā projektā piedalās vairāk kā 50 skolas, un mūs saviļņo lielā ieinteresētība!» Inese Liepiņa no Bērnu Vides skolas: „Projekta dalībnieki izzinās dažādus «Pilsētas izaicinājumus», kas izstrādāti saskaņā ar ANO Ilgtspējīgas attīstības...