EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Zinātne

UNESCO izceļ zināšanu radīšanas un zinātnes lomu mūsdienu aktuālāko ekonomisko, sociālo un vides izaicinājumu risināšanā un ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. UNESCO mērķis zinātnes jomā ir stiprināt sadarbību starp zinātniekiem, valstu valdībām un uzņēmējiem, starp augstākajām mācību iestādēm, pētniecības laboratorijām un sabiedrību, kas sekmētu ne tikai zināšanu pārnesi, bet arī mieru. Lai efektīvāk atbalstītu zinātnes jomu pasaulē, UNESCO savu darbību īsteno caur Dabas zinātņu un Sociālo un Humanitāro zinātņu programmām, kur katrai nozarei ir savi pamatuzdevumi un mērķi. Dabas zinātņu programmu mērķis ir veicināt zinātnes ieguldījumu ilgtspējīgā attīstība. Sociālo un humanitāro zinātņu programmu mērķis ir risināt ētiskos izaicinājumus, kā arī veicināt lokālo kultūras un sociālās vides pētniecību.