EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Noslēdzies UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēka” seminārs

23. aprīlī tiešsaistē notika UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas tīkla „Stāstu bibliotēkas” seminārs “Vietu, lietu un cilvēku stāsti: starp tiešsaisti un iesaisti”. Tajā bibliotekāri un stāstnieki pulcējās, lai pārrunātu 2020. gada aktivitātes un nākotnes ieceres, daloties pieredzē un gūstot padomu par veidiem, kā nemateriālo mantojumu iedzīvināt digitālajā formātā un pavēstīt izmantojot tehnoloģiskās iespējas. Atklājot XIV Kurzemes stāstnieku festivālu “Ziv zup”, seminārā ievadvārdus teica Kuldīgas novada domes priekšsēdētāja Inga Bērziņa un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, aicinot arī attālinātā formātā saglabāt stāstniecības garu. Seminārā tika atklāts elektronisks rakstu krājums „Vietu, lietu un cilvēku stāsti”, kuru veido III Latvijas stāstnieku konferences „Stāsti par vietām, lietām un cilvēkiem” nolasītie ziņojumi, kuri pārtapuši rakstos. Rakstos apkopota Latvijas stāstnieku un stāstniecības procesu pētnieku pieredze, analizējot stāstniecības lomu individuālo prasmju izkopšanā un kopienu attīstībā. Izdevumā sniegti ieteikumi stāstniekiem un stāstu pasākumu rīkotājiem, kā veidot veiksmīgu sadarbību ar kopienu un stiprināt turpmāku tradīciju attīstību Latvijas kultūrtelpā. Krājumā iekļauta arī Zviedrijas pieredze sava teiku mantojuma iedzīvināšanā vietējā...