EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

27. oktobrī tiks atzīmēta Pasaules audiovizuālā mantojuma diena

Foto: UNESCO arhīvs.

Sagaidot Pasaules audiovizuālā mantojuma dienu, izziņota šī gada tēma ir „Tavs logs uz pasauli” ("Your Window to the World"), kurā tiks izcelts audiovizuālais mantojums kā logs uz pasauli, kas ļauj vērot notikumus, kurus nevaram apmeklēt, dzirdēt pagātnes balsis, kuras vairs nespēj runāt, un radīt informatīvus un izklaidējošus stāstus. Atzīmējot šo dienu, UNESCO platformā Zoom organizē politikas dialogu „Risks dokumentārajam mantojumam: politikas nepilnības digitālajā saglabāšanā” (Documentary Heritage at Risk: Policy Gaps in Digital Preservation). Pasākuma mērķis ir vienotā platformā pulcēt atmiņas institūciju pārstāvjus un citas iesaistītās puses, lai apzinātu un pārrunātu politikas trūkumus apdraudēta dokumentārā mantojuma saglabāšanā digitālā formātā, un veidotu digitālās saglabāšanas starptautisko politiku, kas aptvertu kultūras, ekonomiskos, tehnoloģiskos un tiesiskos aspektus. Politikas dialogs notiks 27. oktobrī divās sesijās ­– no plkst. 9.00 (pēc Rīgas laika) un plkst. 16.00 (pēc Rīgas laika). Pirmajā sesijā tiks pārrunāti kultūras identitātes un ilgtspējas jautājumi, savukārt otrā pievērsīsies tehnoloģijām un tiesiskajam regulējumam. Pasākumam iespējams reģistrēties: https://unesco-org.zoom.us/webinar/register/WN_fahTHHUwTg6BCeJSo-7Jfw. Vienlaikus tas...