EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Izglītība

Izglītības joma ir UNESCO darbības prioritāte. Visā pasaulē UNESCO strādā, lai veicinātu izglītības pieejamību visiem, uzlabotu vispārējo izglītības kvalitāti un nodrošinātu tās atbilstību ikviena dažādajām vajadzībām, ticot, ka tieši izglītība ir sabiedrības, ekonomikas un vides ilgtspējas un attīstības priekšnoteikums. Izglītība var pārveidot cilvēku dzīves, veicināt mieru, novērst nabadzību un sekmēt ilgtspējīgu attīstību. UNESCO tic, ka tiesības uz izglītību ir cilvēktiesības, turklāt ikvienam ir jābūt iespējai iegūt kvalitatīvu izglītību visa mūža garumā. UNESCO ir vienīgā ANO aģentūra, kuras mandāts iekļauj visus izglītības aspektus. UNESCO ir uzticēta vadošā loma globālās izglītības dienaskārtības veidošanā, uzraugot un veicinot ANO 4. Ilgtspējīgas attīstības mērķa sasniegšanu.