EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Noskaidrotas Latvijas Kultūras kanona konkursa finālistu komandas

Publicitātes attēls.

Latvijas vispārizglītojošo skolu 10.–12. klašu un mākslas un mūzikas skolu vecāko kursu skolēni konkursa pirmajā kārtā pēta Latvijas kultūras mantojumu, piedāvā radošus un mūsdienīgus kultūras vērtību komunikācijas risinājumus. Valsts svētku nedēļā (13.11. - 17.11.)  visos Latvijas reģionos norisinājās Latvijas Kultūras kanona konkursa 2017-2018 "Latvijas Kultūras kanons Latvijas simtgadei" pirmā kārta. Konkursanti žūrijai prezentēja vienu sevis izvēlētu Latvijas Kultūras kanonā iekļautu vērtību, kas, viņuprāt, Latvijas simtgadē būtu popularizēt kā Latvijas kultūras mantojumā īpašu un jāpiedāvā šīs vērtības komunikācijas risinājumus Latvijas Kultūras kanona atjaunotajā mājas lapā. Nereti skolēnu izvēlētā vērtība bija tieši viņu reģionam vai pilsētai raksturīga vai īpaša. Piemēram, Rēzeknes Valsts poļu ģimnāzija sniedza plašu stāstījumu par podniecību Latgalē, tāpat arī Nautrēnu vidusskolas komanda stāstīja par tieši Latgalei raksturīgajiem maija dievkaplojumiem pie brīvdabas krustiem, savukārt Rīgas 40.vidusskolas skolēni stāstīja par savas skolas ēku, arhitektu Konstantīna Pēkšēna un Eižena Laubes projektēto Ata Ķeniņa ģimnāzijas ēka Tērbatas ielā, kas arī ierindojas starp 99 kanoa vērtībām. Vairākas komandas visos reģionos izcēla Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētkus, tautastērpus un rudzu maizes cepšanas tradīcijas. Tika runāts arī par...