EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Izveidota koalīcija UNESCO Ieteikuma par atvērtajiem izglītības resursiem īstenošanai

Foto: (c) Pixabay

Apvienojoties organizācijām, kas aktīvi iesaistītas atvērtās izglītības veicināšanā, ar mērķi stiprināt visu ieinteresēto pušu starptautisko un reģionālo sadarbību UNESCO Ieteikuma par atvērtajiem izglītības resursiem īstenošanai, šī gada martā izveidota koalīcija. Atvērtie izglītības resursi ir jebkura formāta mācību un pētniecības resursi, kas atrodas publiskajā domēnā vai kuriem ir atvērtā licence, kas ļauj bezmaksas piekļuvi, izmantošanu, pielāgošanu un tālāk izplatīšanu. Līdz ar termina parādīšanos 2002. gadā, atvērtie izglītības resursi arvien vairāk starptautiskā līmenī tiek atzīti par inovatīvu rīku izglītības pieejamības veicināšanai, īpaši mūžizglītībā. Tie ir pamatā brīvai ideju un zināšanu apmaiņai, un UNESCO uzskata, ka vispārēja piekļuve kvalitatīvai izglītībai veicina mieru, ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību, kā arī starpkultūru dialogu. “UNESCO Ģenerālās konferences 40. sesijā 2019. gada novembrī tika pieņemts Ieteikums par atvērtajiem izglītības resursiem, kas balstās 2017. gadā pieņemtajā Ļubļanas Atvērto izglītības resursu rīcības plānā un atbalsta UNESCO centienus ANO Dienaskārtības 2030 sasniegšanā. Pēc UNESCO Komunikāciju un informācijas sektora iniciatīvas 2020. gada 2. martā tiešsaistē notika koalīcijas izveide UNESCO Ieteikuma par atvērtajiem izglītības resursiem īstenošanai,” skaidro UNESCO Latvijas Nacionālās...