EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv

Veidojot kultūrpolitiku, jāņem vērā digitālo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta radītie izaicinājumi

© Ed Jansen, Mariska de Groot, Dieter Vandoren – Shadow Puppet, 2013, the Netherlands

Atbildot uz digitālo tehnoloģiju un mākslīgā intelekta radītajiem izaicinājumiem, UNESCO Starpvaldību komitejas kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzībai un veicināšanai 12. sesijas norises laikā, 13. decembrī, Parīzē tika atvērta ceļa karte kultūras daudzveidības izpausmju veicināšanai digitālā vidē. Sesijas laikā Latvijas delegācija  informējusi par labās prakses piemēriem digitālās kultūras un mediju attīstībā Latvijā. Lai īstenotu UNESCO 2005. gada Konvenciju par kultūras izpausmju daudzveidības aizsardzību un veicināšanu digitālajā laikmetā, izstrādāts jauns dokuments, kas Konvencijas dalībvalstīm, tai skaitā Latvijai, palīdzēs veidot kultūrpolitiku, kas rod atbildes digitalizācijas laikmeta izaicinājumiem un aizstāv mākslinieku intereses mainīgajos apstākļos. Ceļa karte aicina dalībvalstis atbalstīt digitālo radošumu un uzņēmumus, kas veido daudzveidīgu digitālo ekosistēmu, kā arī stiprināt digitālās prasmes un kompetences. Dalībvalstis mudinātas īstenot virkni aktivitāšu, kas saistītas ar digitālās jomas statistikas apkopošanu, sadarbību digitālās jaunrades laukā, jaunu apmācību programmu izstrādi, kultūras un mediju organizāciju atbalstu. Latvijas delegācijas vadītāja Latvijas Kultūras akadēmijas rektore, profesore Rūta Muktupāvela informēja UNESCO Starpvaldību komitejas locekļus par Latvijas labās prakses piemēriem digitālās kultūras un...