EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Notiks Vidzemes reģionālais seminārs par bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīgu attīstību

Foto: (c) Pixabay

2020. gada 23. septembrī tiešsaistē, platformā “Microsoft Teams”, notiks Vidzemes reģionālais seminārs “Bibliotēkas un sabiedrības ilgtspējīga attīstība: mēs būvējam šo pasauli paši”. Seminārs ir trešais pasākums reģionālo semināru ciklā, ko organizē Latvijas Nacionālā bibliotēka (LNB), UNESCO Latvijas Nacionālā komisija un Latvijas Bibliotekāru biedrība (LBB). Semināra mērķis ir palīdzēt bibliotekāriem izprast ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķus un iepazīt labās prakses pieredzes stāstus, tādējādi saredzot savas iespējas piedalīties ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanā. Seminārā ar lekciju par dzimumu līdztiesības ievērošanu budžeta veidošanā pieredzē dalīsies Ritva Nīberga (Ritva Nyberg) – Vantā Pilsētas kultūras nodaļas attīstības vadītāja (Development Manager of the City Culture Department at the City of Vantaa) no Somijas. Lektorei ir 25 gadu darba pieredze bibliotēku jomā, viņas šī brīža amata pienākumos ietilpst Vantā pilsētas bibliotēku, kultūras, jauniešu un sporta pakalpojumu attīstība. Vantā ir ceturtā lielākā Somijas pilsēta. Tā atrodas netālu no Helsinkiem Somijas dienvidu daļā. Galvaspilsētas tuvums ir sekmējis to, ka Vantā pilsētas bibliotēka iekļauta Helsinku bibliotēku tīklā (Helsinki metropolitan libraries system) “Helmet”. 2018. gadā tika īstenots pašvaldības atbalstīts projekts par to,...