EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.04.20.

Zinātnes ministri solidarizējas cīņā pret Covid-19

Foto: (c) Pixabay

30. martā notika UNESCO zinātnes ministru virtuālā sanāksme, kura tika organizēta, lai dotu iespēju UNESCO dalībvalstu par zinātnes politiku atbildīgajiem ministriem apmainīties ar viedokļiem par starptautiskās sadarbības nozīmi zinātniskajā pētniecībā sabiedrības veselībai, kā arī dalīties ar pieredzi cīņā pret Covid-19.

Sanāksmē piedalījās 122 valstu, tostarp Latvijas, pārstāvji, apliecinot vēlmi panākt lielāku zinātnes atvērtību un plašāku starptautiskās zinātnes kopienas solidaritāti cīņā pret pandēmiju. Diskusijā piedalījās arī Starptautiskās Veselības organizācijas un Eiropas Komisijas pārstāvji.

Dažādu pasaules reģionu zinātnes ministri apliecināja savu atbalstu UNESCO iniciatīvai par Globālo vienošanos Atvērtās zinātnes ieviešanai, vienlaikus uzsverot UNESCO lomu Atvērtas zinātnes politiku koordinācijā. Ministri aicināja solidarizēties, strādāt kopīgam mērķim un dalīties ar zinātniskās pētniecības rezultātiem, datiem, kā arī zinātnes infrastruktūru. Vairākas valstis informēja par ieguldījumiem zinātniskās pētniecības veicināšanai cīņai pret pandēmiju gan nacionālā līmenī, gan starptautiskās iniciatīvās. Tāpat atkārtoti tika uzsvērta nepieciešamība domāt tālākā perspektīvā, ne tikai krīzes ietvaros, un izvērtēt, kāda būs zinātnes loma pēc krīzes.

UNESCO ir uzsākusi darbu pie Rekomendācijas par Atvērto zinātni, tās pieņemšana plānota 2021. gada UNESCO Ģenerālkonferencē. Izglītības un zinātnes ministrija plāno drīzumā izstrādāt Latvijas Atvērtās zinātnes stratēģiju, kura tiks balstīta UNESCO, OECD un Eiropas Komisijas rekomendācijās.

Vairāk informācijas: https://en.unesco.org/news/unesco-mobilizes-122-countries-promote-open-science-and-reinforced-cooperation-face-covid-19.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante