EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
22.09.15.

Vienojas par Strūves ģeodēziskā loka saglabāšanai un popularizēšanai nepieciešamo sadarbību

Foto: © Jēkabpils dome

Ir nepieciešams ieviest arvien jaunus veidus, kā interpretēt un sadarboties Strūves ģeodēziskā loka – šī kompleksā mantojuma – saglabāšanā un popularizēšanā, panākot lielāku sabiedrības interesi un iesaisti. Tā vienojās starptautiskās konferences “Strūves ģeodēziskajam lokam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 10” dalībnieki no Latvijas, Igaunijas, Lietuvas, Norvēģijas, Zviedrijas un Baltkrievijas. Strūves ģeodēziskā loka potenciāls tūrismā un izglītībā tika īpaši izcelts.

 

Konference “Strūves ģeodēziskajam lokam UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā – 10” notika Jelgavā un Jēkabpilī 17. un 18. septembrī. Tajā tika pieņemts dokuments, kas paredz atbalstu platformām, kas veicina komunikāciju ar kopienām un to līdzdalību Strūves ģeodēziskā loka pārvaldībā un ar to saistīto lēmumu pieņemšanā. Konferences noslēguma dokumentā iekļauta apņemšanās iniciēt padomdevējinstitūciju izveidi vietējā vai nacionālā mērogā, lai sekmētu sadarbību starp ģeodēzijas ekspertiem, ar Strūves ģeodēzisko loku saistītajām pašvaldībām, mantojuma interpretācijas institūcijām un nevalstiskajām organizācijām un uzlabotu Strūves ģeodēziskā loka pārvaldību. Tāpat konferences dalībnieki vienojās, ka ir svarīgi ieviest un veicināt jaunus, inovatīvus izglītības un promocijas materiālus un metodes, kas vairotu izpratni par kompleksajām Strūves ģeodēziskā loka vērtībām. Savukārt, nodrošinot iespējas dalīties ar labo praksi, nolemts turpināt attīstīt un uzlabot starptautisko sadarbību ar dažādām Strūves ģeodēziskā loka interešu grupām. Konferences noslēguma dokumentā iekļauta arī apņemšanās apzināt izaicinājumus un iespējas, kas saistītas ar vietējiem un starptautiskiem Strūves ģeodēziskā loka tūrisma maršrutiem, kā arī iesaistīt dažādas interešu grupas šādu maršrutu izveidē.

“Strūves ģeodēziskais loks ir simbolisks pierādījums mūsu vēlmei atklāt un izzināt pasauli. Gan slavenā ģeodēzista Strūves ilgais un neatlaidīgais darbs loka uzmērīšanā, gan šīs konferences organizētāju un tās dalībnieku interese par viņa darbu un tā nozīmi zinātnē, izglītībā un kultūrā apliecina, ka par šīm vērtībām esam gatavi runāt arvien plašākā kontekstā, stiprinot sadarbību ar kolēģiem ārvalstīs un iesaistot Strūves ģeodēziskā loka pārvaldībā arī plašāku publiku,” stāsta Baiba Moļņika, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāra p.i.

Strūves ģeodēziskais loks ir iekļauts UNESCO Pasaules mantojuma sarakstā līdzās pasaules izcilākajām kultūras un dabas mantojuma vērtībām. Tas ir unikāla sava laika garākā un precīzākā ģeodēzisko uzmērījumu sistēma. Savukārt šie mērījumi ir izcils piemērs dažādu valstu monarhu un zinātnieku sadarbībai cēlu zinātnes mērķu sasniegšanas vārdā, kā arī palīdzēja noteikt pirmos precīzos Zemeslodes izmērus un formu. No Latvijas teritorijā esošajiem Strūves ģeodēziskā loka punktiem Pasaules mantojuma sarakstā iekļauti divi punkti, kas atrodas Jēkabpilī un Ziestukalnā (Ērgļu novadā), tie ir arī valsts nozīmes kultūras pieminekļi.

Papildu informācijai:
Ieva Švarca
UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas
Kultūras sektora vadītāja
Tālr. 67325109
E-pasts i.svarca@unesco.lv