EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
09.11.18.

UNESCO uzsver: zinātnei kā cilvēktiesībām jābūt ētiskai un atbildīgai

Signe Mežinska. Foto no privātā arhīva.

Šogad UNESCO Pasaules zinātnes dienas mieram un attīstībai tematiskā ievirze ir zinātne kā cilvēktiesības. Tas nozīmē, ka katram cilvēkam pasaulē ir tiesības līdzdarboties zinātnes laukā un uzlabot savu dzīvi pateicoties zinātnes sasniegumiem. Taču svarīgi, lai zinātne būtu ētiska un atbildībā sakņota. 

Dr. sc. soc. Signe Mežinska,  UNESCO Starptautiskās bioētikas komitejas priekšsēdētāja vietniece, Latvijas Universitātes Medicīnas fakultātes asociētā profesore uzsver: "Zinātne balstās ne tikai uz mērķtiecīgu zinātnieku darbu, bet arī uz brīvprātīgo pētījuma dalībnieku iesaisti medicīnas, bioloģijas, psiholoģijas, sociālo zinātņu un citu jomu pētījumos. Daudzi sabiedrībai nozīmīgi zinātniski atklājumi kļūst iespējami tikai tad, ja pētījumu dalībnieki piekrīt sava ķermeņa, datu, rīcības vai viedokļa izpētei. Diemžēl zinātnes vēsture ir pieredzējusi daudzus pētījumu dalībnieku cilvēktiesību pārkāpumus, tādēļ mūsdienu zinātnieku pienākums ir nepieļaut šādu gadījumu atkārtošanos, apzinoties un īstenojot zinātnieka ētikas principus. Arī viens no svarīgiem UNESCO uzdevumiem ir universālu zinātnes ētikas un bioētikas standartu veidošana un ieviešana praksē."

Kopš 2001. gada UNESCO 10. novembrī atzīmē Pasaules zinātnes dienu mieram un attīstībai. Mērķis ir atgādināt UNESCO dalībvalstīm visā pasaulē par to atbildību zinātnes attīstībā un tās veicināšanā.