EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.03.13.

UNESCO LNK līdzdarbojas projektā „Baltijas jūras reģiona mantojums – sadarbība labklājībai”

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) kultūras sektora vadītāja Ieva Švarca 19. un 20. martā piedalījās starptautiskā projekta „Baltijas jūras reģiona mantojums – sadarbība labklājībai” pirmajā sanāksmē, kas notika Visbijā, Zviedrijā un kopā pulcēja pārstāvjus no piecām UNESCO Pasaules mantojuma vietām, kas atrodas pie Baltijas jūras.

Projekta „Baltijas jūras reģiona mantojums – sadarbība labklājībai” pamatā ir ideja par dažādu mantojuma vietu sadarbību, apzinot kopīgās vērtības un esošos sadarbības tīklus, kas palīdzētu identificēt konkrētu ietvaru sadarbībai nākotnē. Darba grupā piedalījās pārstāvji no Rīgas vēsturiskākā centra (Latvija), Malborkas Teitoņu ordeņa pils (Polija), Karlskronas karostas (Zviedrija), Somenlinas cietokšņa (Somija) un Hanzas pilsētas Visbijas (Zviedrija). Dalībnieki sprieda par dažādām problēmām un iespējām, kas ir kopīgas šīm mantojuma vietām un varētu būt potenciālais sadarbības ietvars nākotnē. Projekta laikā paredzētas divas darba grupas tikšanās, no kurām otrā notiks rudenī Rīgā.

„Lai gan katra Pasaules mantojuma vieta ir īpaša un unikāla, mūsu kopīgā vēsture, kas atspoguļojas fiziskajā un nemateriālajā vidē, ir dzīvs pierādījums tam, ka visas projektā pārstāvētās mantojuma vietas ir nesaraujami saistītas un iemieso vērtības, ar kurām mums ir viegli identificēties”, stāsta Ieva Švarca.

Projekts „Baltijas jūras reģiona mantojums – sadarbība labklājībai” aizsāk arī aktivitātes par godu 2013. – Starptautiskajam ūdens sadarbības gadam, kas uzsver ūdens resursu būtisko nozīmi pārrobežu sadarbībā, kopējās identitātes un vērtībizpratnes veidošanā.