EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.03.15.

UNESCO aicina dalībvalstis pieteikt kandidātus Kalinga zinātnes popularizēšanas balvai

UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā saņemts aicinājums pieteikt kandidātu UNESCO Kalinga zinātnes popularizēšanas balvai. Balva izveidota, lai apbalvotu cilvēkus, kuri izveidojuši izcila rakstnieka, redaktora, lektora, radio/televīzijas programmu direktora vai filmu producenta karjeru, palīdzot izskaidrot zinātni, pētniecību un tehnoloģijas sabiedrībai. Kandidātam jābūt zinošam par zinātnes, tehnoloģiju un pētniecības nozīmi sabiedrības labklājības uzlabošanā, kultūras mantojuma bagātināšanā un cilvēces problēmu risināšanā valsts, reģionālā vai starptautiskā līmenī. 
 
Kandidātam jābūt sniegušam nozīmīgu devumu zinātnes popularizēšanā. Balvu piešķirt tikai vienam cilvēkam, tādēļ netiks izskatīti darbi, kurus sagatavojuši vairāki autori. 
 
UNESCO Kalinga balva ar Kalinga Trasta fonda, Indijas valdības un Indijas Orissas pašvaldības finansiālu atbalstu tiks pasniegta 2015.gada novembrī Pasaules zinātnes forumā Budapeštā, Ungārijā. Tā ietvers čeku 20 000 ASV dolāru apmērā, sertifikātu, UNESCO Alberta Einšteina sudraba medaļu, kā arī iespēju piedalīties apmaksātā pieredzes apmaiņas braucienā uz Indiju. 
Pretendentiem pieteikumi jāiesniedz līdz 2015. gada 11.maijam UNESCO LNK, Pils laukumā 4 – 206, Rīgā.