EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Sociālās un humanitārās zinātnes

UNESCO misija Sociālo un humanitāro zinātņu sektorā ir attīstīt un sekmēt zināšanu uzkrāšanu, standartu izstrādi un intelektuālo sadarbību un domu apmaiņu ar mērķi veicināt tādu sociālo pārmaiņu procesus, kas sekmētu savstarpēju cieņu un tiesisko un morālo normu ievērošanu. Jomas galvenās aktivitātes līdz ar to ir vērstas uz ētikas, cilvēktiesību, sociālo pārmaiņu un filozofijas jautājumu pilnveidi, lai dotu ieguldījumu politikas dokumentu un rīcības plānu izstrādei. Sociālo un humanitāro zinātņu pamatā ir trīs mācības: apņemšanās īstenot to, kam jābūt (ētika un cilvēktiesības), spēja iepriekš paredzēt to, kas varētu būt (filozofija), un izziņa par to, kas ir (zinātniskā izpēte).