EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
23.02.05.

Sievietēm zinātnē


Sīkāka informācija:
Anda Šaka
UNESCO LNK Zinātnes sektora vadītāja
tālrunis: 7325109
e-pasts: anda@unesco.lv


L`OREAL BALTIC ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu piešķirs trīs jaunas stipendijas "Sievietēm zinātnē".


Stipendijas mērķis ir finansiāli palīdzēt veikt iecerētos zinātniskos pētījumus dzīvības zinātņu un materiālzinātņu jomā, un tās paredzētas zinātniecēm, kurām jau ir doktora grāds. Divas stipendijas tiks piešķirtas zinātniecēm, kuras ir jaunākas par 35 gadiem, trešā – bez vecuma ierobežojuma. Z inātniecēm uz vienu gadu tiek piešķirtas stipendijas – katra Ls 2500 apmērā.

UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, L’OREAL BALTIC un Latvijas Zinātņu akadmēmija, uzskatot, ka svarīgs progresa faktors ekonomikas, sociālajā un kultūras jomā ir sieviešu līdzdalība zinātniskajos pētījumos, ar stipendijas palīdzību vēlas veicināt sieviešu iespējas veidot karjeru zinātnes un tehnoloģiju izstrādes jomā, kāpināt zinātnisko pētījumu rezultativitāti. Pateicoties šai stipendijai, Latvijas zinātniecēm ir radusies jauna iespēja pierādīt savu augsto kvalifikāciju.

Pieteikumi tiek pieņemti UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Sekretariātā līdz 2005.gada 25. martam. Pretendentēm jāiesniedz pētījumu programma un tās apraksts, CV, diplomu un zinātnisko grādu apliecinošas kopijas, zinātnisko publikāciju saraksts un nozīmīgāko publikāciju kopijas, kā arī rekomendācija no zinātniskā darba vadītāja vai no zinātniskā institūta, kurā pētījums tiks veikts.

Lejuplādējamie dokumenti: