EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.07.15.

RTU notiks starptautisks inženierizglītības forums

 

2015. gada 20. jūlijā — Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) notiks starptautisks izglītības forums «Kā samazināt plaisu starp universitāti un profesiju». Tajā Eiropas inženiertehnisko augstskolu studenti, mācībspēki un vietējo un starptautisko uzņēmumu pārstāvji analizēs inženierizglītības kvalitāti un atbilstību darba tirgum.

 

 

Forumu rīko RTU studentu organizācija BEST-Riga, un tas norisināsies šā gada 24.-30. jūlijā RTU Enerģētikas un elektrotehnikas fakultātē, Āzenes ielā 12/1, Rīgā

Foruma mērķis ir, satiekoties trim ieinteresētajām pusēm — studentiem, mācībspēkiem un darba devējiem — un diskutējot par būtiskiem inženierizglītības jautājumiem, sniegt ieguldījumu Eiropas inženierizglītības attīstībā, lai stiprinātu saikni starp universitātē iegūtajām zināšanām un profesionālajām prasmēm, kas nepieciešamas topošajiem inženieriem visā Eiropā, lai veidotu veiksmīgu karjeru un sekmīgi konkurētu darba tirgū.

RTU sadarbība ar uzņēmējiem ir veiksmīga — studiju programmas ir atbilstošas darba tirgus prasībām, tāpēc RTU jau ceturto gadu ieņem 1. vietu darba devēju ieteiktāko Latvijas augstskolu un studiju programmu sarakstā. Forumā RTU studiju prorektors profesors Uldis Sukovskis un zinātņu prorektors profesors Tālis Juhna dalīsies pozitīvajā pieredzē ar citiem Eiropas inženiertehnisko universitāšu mācībspēkiem un studentiem, kā arī kopīgi ar pārējiem foruma dalībniekiem veidos ieteikumus, kā studentiem nodrošināt profesionālās prasmes un attīstīt viņu zinātnisko darbību.

Forumā izskanējušie priekšlikumi tiks apkopoti vērienīgā publikācijā, ko BEST Izglītības komiteja iesniegs Eiropas Komisijas institūcijām, lai pilnveidotu inženieru studiju programmas un inženiertehniskās izglītības sistēmu Eiropā.

Papildu informāciju par forumu iespējams uzzināt šeit.

Starptautisko izglītības forumu atbalsta RTU, un tam piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža, kas apliecina pasākuma augsto kvalitāti un nozīmi Eiropas inženieru izglītības attīstībā.

RTU studentu organizācija BEST-Riga ir viena no 96 Eiropas tehnisko universitāšu studentu organizācijas BEST grupām. Vairāk informācijas.

Papildu informācija:
Jolanta Počkaja,
Foruma galvenā organizatore
Tālr. 28764352
E-pasts: jolanta.pockaja@best.rtu.lv

Informāciju sagatavoja:
Dita Arāja,
RTU Komunikācijas nodaļas vadītāja
Tālr.: 67089455, 29478244
E-pasts: dita.araja@rtu.lv