EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.05.13.

Pagarināts pieteikšanās termiņš UNESCO un L`ORÉAL starptautisko stipendiju konkursam jaunajām zinātniecēm dzīvības zinātnes 2014. gadam

Pagarināts pieteikšanās termiņš UNESCO - L`ORÉAL starptautisko stipendiju „For Women in Science” („Sievietēm zinātnē”) konkursam jaunajām zinātniecēm dzīvības zinātnēs 2014. gadam.
Starptautiskās UNESCO- L`ORÉAL stipendijas iedibinātas, lai atbalstītu un iedvesmotu jaunas zinātnieces turpināt pētījumus dzīvības zinātņu jomā doktorantūras un pēc doktora studiju ietvaros. Atšķirībā no L`ORÉAL Latvijas stipendijas „Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu, kas paredzēta vienīgi Latvijā strādājošo pētnieču atbalstam, starptautiskā UNESCO- L`ORÉAL stipendija ik gadu 15 jaunām dažādu valstu zinātniecēm dod iespēju veikt pētījumus pasaules vadošajās laboratorijās ārpus savas dzimtenes. Tātad Latvijas zinātniecēm pieejamas abas šīs stipendijas.

Starptautiskajai UNESCO-L`ORÉAL stipendijai „For Women in Science” („Sievietēm zinātnē”) aicinātas pieteikties pētnieces vecumā līdz 35 gadiem ar doktora grādu dzīvības zinātņu jomā vai doktorantes, kuras drīzumā gatavojas aizstāvēt promocijas darbu dzīvības zinātņu jomā, ieskaitot bioloģiju, bioķīmiju, biotehnoloģijas, bioloģiskā daudzveidība, lauksaimniecību, medicīnu, farmakoloģiju, fizioloģiju un vides zinātnes. Konkursa rezultātā katrai no uzvarētājām uz gadu tiks piešķirta stipendija 20 000 USD apmērā apmācībām un pētījumu veikšanai ārpus savas mītnes zemes.  Pēc gada šo stipendiju būs iespējams pagarināt vēl uz 12 mēnešiem, saņemot kopumā 40 000 USD.

Aicinām informēt jaunās zinātnieces par iespēju iegūt šo stipendiju un mudināt viņas pieteikties UNESCO un L`ORÉAL starptautisko stipendiju „For Women in Science” („Sievietēm zinātnē”) konkursam jaunajām zinātniecēm dzīvības zinātnes 2014. gadam.

Pretendentēm individuālos pieteikums jāiesniedz tiešsaistē www.fwis.fr līdz 2013. gada 10.jūnijam. Katra UNESCO dalībvalsts stipendijai var pieteikt četras kandidātes, kuras tiks izraudzītas no iesniegtajiem individuālajiem pieteikumiem līdz 2013. gada 30. jūnijam.

Papildu informāciju par stipendijām var iegūt zvanot pa tālruni 67325109 UNESCO LNK Zinātnes sektora vadītājai Sarmītei Pulstei (elektroniski office@unesco.lv). Nepieciešamības gadījumā UNESCO LNK sadarbosies un konsultēs stipendiju kandidātes pieteikuma sagatavošanā.