EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
30.01.13.

Notiks Starptautiskajai mitrāju dienai veltīts seminārs

Otrdien, 5. februārī plkst. 11.00 Latvijas Dabas muzejā norisināsies Starptautiskajai mitrāju dienai veltīts seminārs. Ikviens interesents aicināts apmeklēt semināru un atskatīties uz iepriekšējā gadā paveikto mitrāju funkcionalitātes uzlabošanā, uzzināt par Latvijā izmantotajām tālizpētes metodēm ūdens resursu novērtēšanā, aktualitātēm Ramsāres konvencijas* ietvaros, kā arī piedalīties diskusijās par turpmāk veicamajiem darbiem.

Semināru Life projekta „Natura 2000 teritoriju nacionālā aizsardzības un apsaimniekošanas programma” ietvaros rīko Ramsāres konvencijas ieviesēji Latvijā – Dabas aizsardzības pārvalde sadarbībā ar Latvijas Dabas muzeju.

Seminārs tiek rīkots šī gada Starptautiskās mitrāju dienas tēmas „Mitrāji uzņemas rūpi par ūdeni” ietvaros. Seminārs Latvijā ievadīs nozīmīgu gadu ūdens jomā – 2013.gads ir Apvienoto Nāciju Starptautiskais ūdens sadarbības gads – laiks, kas paver iespēju īpaši piesaistīt sabiedrības uzmanību saiknei starp ūdens patēriņa pieaugumu un labklājību, kā arī indivīdu atbildībai par procesiem dabā.

Semināra noslēgumā būs iespējams apmeklēt projekta “Atpakaļ dabā” ietvaros veidoto izstādi „Manas mitrās mājas”, kas muzejā būs apskatāma līdz 10. martam. Izstāde veltīta mitrājiem, to vērtībām un saudzēšanai. Tā vēsta par mitrājos sastopamajām dzīvajām radībām un augiem, kā arī par mitrāju nozīmīgo lomu cilvēka dzīvē.

Dalību seminārā lūdzam pieteikt līdz 4.februārim, rakstot uz e-pastu zanda.zalite@daba.gov.lv, vai zvanot uz 29162808 (Zanda Zālīte). Semināra programma apskatāma Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv

Latvija pasaules valstu vidū ieņem 49.vietu ūdens nodrošinājuma ziņā – vidēji ūdeņainā gadā ūdens resursi veido vairāk nekā 14 642 m³ uz vienu iedzīvotāju. Salīdzinājumam – Dānijā ūdens nodrošinājums ir vien 1128 m³ uz vienu iedzīvotāju (dati no http://www.nationmaster.com/graph/hea_wat_ava-health-water-availability). Šobrīd netiek pietiekoši novērtētas mitrāju unikālās spējas pārtvert un akumulēt klimata izmaiņas veicinošo oglekli, kā arī dabiski pašattīrīt ūdeņus no cilvēku radītā piesārņojuma. Vienlaikus Latvijas mitrāji – purvi, upes un ezeri - ir mājvieta daudzām mums ierastām, bet tepat Eiropā izzūdošām augu un dzīvnieku sugām.

Rāmsāres konvencija ir  starptautisks līgums par pasaulei nozīmīgu mitraiņu saglabāšanu un ilgtspējīgu lietošanu. Konvencijas dalībvalstis apņemas novērst šādu nozīmīgu mitraiņu samazināšanos tagad un nākotnē, atzīt mitraiņu fundamentālo ekoloģisko nozīmi un to ekonomisko, kulturālo, zinātnisko un rekreatīvo vērtību. Konvencija nosaukta noslēgšanas vietas – Irānas pilsētas Ramsāres vārdā.
Rāmsāres starptautiski nozīmīgo mitraiņu sarakstā iekļautas 2065 vietas (pazīstamas arī kā "Rāmsāres vietas") ar 197.347.539 hektāru kopējo platību.

Dabas aizsardzības pārvaldes
Sabiedrisko attiecību nodaļa


 

Lejuplādējamie dokumenti: