EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.02.13.

Līdz 14. martam var pieteikties Latvijas stipendijai “Sievietēm zinātnē”

2012. gada stipendiāte "Sievietēm zinātnē" Ilze Smeltere.

Līdz 14. martam Latvijas zinātnieces, kuras veic pētījumus dzīvības zinātņu vai materiālzinātņu jomā, tiek aicinātas pieteikties ikgadējai L`ORÉAL Latvijas stipendijai “Sievietēm zinātnē” ar UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas un Latvijas Zinātņu akadēmijas atbalstu.

1. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā (LZA) parakstītais sadarbības protokols starp kosmētikas koncerna L`ORÉAL Baltijas filiāli, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju (LNK) un LZA paredz, ka šogad 4000 latu stipendija “Sievietēm zinātnē” tiks piešķirta trim Latvijas zinātniecēm – viena zinātņu doktore vecumā līdz 40 gadiem to saņems zinātnisko pētījumu veikšanai, bet divas doktorantes līdz 33 gadu vecumam – disertācijas izstrādei dzīvības zinātnēs vai materiālzinātnēs. Stipendija paredzēta, lai atbalstītu sieviešu iespējas mūsu valstī veidot karjeru zinātnes jomā un mudinātu jaunās zinātnieces nepamest valsti. Tādēļ obligāts nosacījums ir pētījumu veikšana Latvijā. Stipendijas “Sievietēm zinātnē” Goda patronese ir bijusī Valsts prezidente akadēmiķe Vaira Vīķe-Freiberga.

Stipendijas pieteikumus izskatīs LZA nozīmēti eksperti, bet žūrijas komisija akadēmiķa Jāņa Stradiņa vadībā lems par L`ORÉAL stipendijas “Sievietēm zinātnē” piešķiršanu aprīļa sākumā.

Latvijas zinātniecēm starptautiskās L`ORÉAL-UNESCO sadarbības programmas “For Women in Science” (“Sievietēm zinātnē”) ietvaros šāda stipendija tiks piešķirta jau devīto gadu. Programma ir dibināta Parīzē 1998. gadā, kad starptautiskais kosmētikas koncerns L`ORÉAL, kura laboratorijās un pētniecības centros 30 zinātnes nozarēs strādā 3676 darbinieki no 60 valstīm, un Apvienoto Nāciju Izglītības, zinātnes un kultūras organizācija (UNESCO) apvienoja spēkus kopīgam zinātnieču atbalstam, lai popularizētu sieviešu sasniegumus zinātnē un mazinātu pastāvošo nevienlīdzību karjeras veidošanas iespējās. Programma “Sievietēm zinātnē” ir sekmīgi izturējusi laika pārbaudi, 15 gados iegūstot augstu prestižu starptautiskajā zinātniskajā sabiedrībā. Tās ietvaros atbalstītas jau 1729 zinātnieces vairāk nekā 100 valstīs. Divas no viņām ir kļuvušas par Nobela prēmijas laureātēm jomās, kurās sievietēm tas izdevies ļoti reti – medicīnā un ķīmijā.

Iepriekšējais gads L`ORÉAL Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē” saņēmējām bijis īpaši ražīgs.2012. gada stipendiāte inženierzinātņu doktore Dagnija Loča ir kļuvusi par RTU Rūdolfa Cimdiņa Rīgas Biomateriālu inovāciju un attīstības centra direktori. 2012. gadā viņas pētījumā iegūti rezultāti, kas paver daudzsološas perspektīvas dabīgam kaulam tuvu kaulu cementu izstrādē Tie veicinās kaulu atjaunošanos un pakāpeniski organismā izdalīs nepieciešamos medikamentus, samazinot iekaisumu risku pēcoperācijas periodā. 2012. gada stipendiāte Elīna Škapare, kura pēta, kā no Latvijai raksturīgām ābolu šķirnēm iegūti produkti var uzlabot veselību, disertāciju jau ir aizstāvējusi – viņai piešķirts farmācijas zinātņu doktores grāds. 2012. gada trešā stipendiāte Ilze Smeltere, kuras pētījuma mērķis ir izveidot jaunu, videi un cilvēkam draudzīgu pjezoelektrisko keramiku, kas varētu kaut daļēji aizstāt līdz šim plaši pielietotos toksisko svinu saturošos pjezomateriālus, ir pabeigusi darbu pie disertācijas un gatavojas to aizstāvēt pavasarī.

Organiskās Sintēzes Institūta Farmaceitiskās farmakoloģijas laboratorijas vadītāja Maija Dambrova, kura stipendiju “Sievietēm zinātnē” ieguva 2006. gadā, ir ievēlēta par LZA īsteno locekli, bet 2005. gada stipendiāte, Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centra vadošā pētniece un LZA korespondētājlocekle Aija Linē kļuvusi par vienas no prestižākajām Eiropas zinātnieku asociācijām – Eiropas Zinātņu Akadēmijas (Academia Europaea) locekli.

Stipendijas pieteikumus UNESCO LNK pieņems līdz 2013. gada 14. marta plkst. 17.00 Rīgā, Pils laukumā 4 – 206. Papildu informācija www.unesco.lv un pa tālruni 67325109.