EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.03.20.

Latvijas zinātniece piedalīsies UNESCO Ieteikuma par mākslīgā intelekta ētiku izstrādē

Attēls: UNESCO arhīvs.

UNESCO izveidotajā starptautiskajā darba grupā, kas izstrādās principus cilvēkorientētam un ētiskam mākslīgajam intelektam, kopā ar zinātniekiem no digitālo tehnoloģiju lielvalstīm darbosies arī Latvijas pārstāve - Latvijas Universitātes Juridiskās zinātnes institūta pētniece, privātuma un datu aizsardzības eksperte, Eiropas Mākslīgā intelekta alianses locekle Irēna Ņesterova.

Starptautiskajā darba grupā  darbosies  24  eksperti no visiem pasaules reģioniem, kas strādā ar  mākslīgā intelekta ētiskajiem un tehnoloģiskajiem aspektiem. Darbs pie šī starptautiskus standartus noteicošā instrumenta tiks uzsākts jau aprīlī un turpināsies līdz 2021. gadam - atkarībā no situācijas pasaulē - klātienē vai attālināti. Dokuments iecerēts kā pirmais šāda veida globāls instruments mākslīgā intelekta ētikas jomā.

Mākslīgais intelekts mūsdienās būtiski ietekmē gan katru indivīdu, kultūras, vidi un sabiedrību kopumā un ir saistīts ar visām UNESCO mandāta jomām – izglītību, zinātni, kultūru, komunikācijas un informācijas.  Tā kā mākslīgais intelekts ne tikai veicina ilgtspējīgu attīstību, bet ir saistīts arī ar riskiem un izaicinājumiem, kas saistīti ar nevienlīdzības palielināšanos, diskrimināciju un cilvēktiesībām, UNESCO iecerējis izstrādāt daudzdisciplināru, universālu un holistisku pieeju mākslīgā intelekta attīstībai, tostarp risinot mākslīgā intelekta ētikas jautājumus.

Ieteikumu plānots pieņemt UNESCO Ģenerālās konferences 41. sesijā 2021. gada rudenī.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante