EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.11.13.

Latvijas pieredze atjaunojamo energoresursu izmantošanas veicināšanā – starptautiskā forumā

UNESCO-UNEVOC (Starptautiskais tehniskās un profesionālās izglītības un apmācības centrs) Eiropas, Ziemeļamerikas un NVS valstu reģionālais forums “Pilnveidot profesionālo izglītību jaunatnes nodarbinātībai un ilgstspējīgai attīstībai” (“Advancing TVET for youth employability and sustainable development”) notika  2013. gada 28. – 30. oktobrī Maskavā, Krievijā.  Reģionālā foruma mērķis bija apmainīties ar inovatīvu pieredzi jauniešu nodarbinātības un zaļo prasmju jomā un stiprināt UNEVOC tīkla darbību reģionos. Latviju pārstāvēja Akadēmiskās informācijas centra direktore Baiba Ramiņa, kura uzstājās ar prezentāciju par zaļo prasmju moduli profesionālajā izglītībā Latvijā.

Raksturojot situāciju Latvijā un pasaulē, Baiba Ramiņa uzsvēra Latvijas sasniegumus – jau šobrīd 33,4% patērētās enerģijas Latvija gūst no atjaunojamiem energoresursiem, tādējādi stiprinot otras “zaļākās” valsts pasaulē tēlu (saskaņā ar EPI Vides apsaimniekošanas indeksu). Atbalsts ilgtspējīgai attīstībai valsts līmenī izteikts arī Nacionālajā attīstības stratēģijā “Latvija 2030”.

Baiba Ramiņa iepazīstināja klātesošos ar starptautisko projektu „GECO – Green Economy and Competences of Organizations 2011-2012” (“Zaļā ekonomika un organizāciju kompetences”), kurā piedalījās partneri no Itālijas, Grieķijas un Latvijas. Projekta mērķis bijā veicināt izpratni un vairot zināšanas par kompetencēm, kas nepieciešamas „zaļajiem darbiem”.

Vairāk informācijas.