EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
08.05.13.

Latvija piedalās vispasaules koku stādīšanas akcijā „100 miljoni koku”

Šodien, 8. maijā UNESCO Asociēto skolu projekta (ASP) dalībskolas piedalās starptautiskā akcijā „100 miljoni koku”. Tās mērķis ir līdz 2017. gadam iestādīt 100 miljonus koku visā pasaulē. Latvijā akcijas ietvaros tiks iestādīti gandrīz 3000 koku – priedes, egles, kadiķi, pīlādži, kļavas, liepas, tūjas un ceriņi.

Akciju Latvijā organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar AS „Latvijas Valsts meži”. Tajā iesaistījusies Jāņmuižas pirmskolas izglītības iestāde, Valmieras sākumskola, Rīgas 74. vidusskola, Sabiles vidusskola, Daugavpils pilsētas 20. pirmsskolas izglītības iestāde, Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola, Jēkabpils pamatskola, Daugavpils Vienības pamatskola, Jaunsilavas pamatskola un Rīgas Dabaszinību skola.

Rīgā kokus Deglava ielā 41a (pie Deglava tilta) plkst. 11:30 UNESCO LNK stādīs kopā ar Rīgas pārtikas ražotāju vidusskolas audzēkņiem. Pievienoties aicināti arī mediju pārstāvji un citi interesenti.

Koku stādīšanas akcija „100 miljoni koku” ir izglītības aktivitāte, kas uzsākta 2004. gadā ENO (Environment Online – „Vide tiešsaistē”) programmas ietvaros. ENO dabas programma ir ANO atbalstīta globāla mēroga virtuālā skola un sadarbības tīkls ilgtspējīgai attīstībai. Programma tiek īstenota nacionālā un globālā līmenī, kas dod skolēniem iespēju kļūt par vietējās kopienas vai reģiona vides vēstniekiem.

Ikviens ir aicināts piedalīties vispasaules koku stādīšanas kampaņās un organizēt talkas 8. maijā un 20. septembrī.

Vairāk informācijas internetā www.enoprogramme.org. Tur pieejami arī dažādi vides izglītības resursi un metodiskie materiāli.

Papildu informācija:
Ilze Dalbiņa
UNESCO ASP nacionālā koordinatore Latvijā
Tālr.: 20281460, e-pasts: i.dalbina@unesco.lv