EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.08.15.

Inženierizglītības forumā izvirzīti priekšlikumi veiksmīgākai studentu iesaistei darba tirgū

Lai mūsdienu jaunais inženieris būtu konkurētspējīgs darba tirgū, nepietiek vien ar spēcīgām teorētiskām zināšanām, bet ir jāprot pielāgoties darba devēja vajadzībām un ātri mācīties, savukārt industrijas pārstāvjiem jāiesaistās inženieru izglītošanas procesā. Šādi priekšlikumi izstrādāti starptautiskajā Eiropas inženieru izglītības forumā «Kā samazināt plaisu starp universitāti un profesiju», ko organizēja RTU studentu organizācija BEST-Riga.

Forums no 24. līdz 30. jūlijam norisinājās Rīgas Tehniskajā universitātē (RTU) un tajā Eiropas inženiertehnisko augstskolu studenti, mācībspēki un vietējo un starptautisko uzņēmumu pārstāvji diskutēja par būtiskiem inženierizglītības jautājumiem, tostarp par jaunajiem inženieriem nepieciešamajām prasmēm, mūsdienu lektora profilu, universitātē iegūto zināšanu pielietojumu, kopīgu studiju programmu īstenošanu vairākās universitātēs, kā arī par projektos balstītām studiju programmām.

Diskusiju rezultātā forumā tika akcentēts — lai nākotnē uzlabotu inženierizglītības kvalitāti un veicinātu tās atbilstību darba tirgus vajadzībām, mūsdienu inženierim ir ne tikai nepieciešamas labas tehniskās zināšanas, bet arī jāprot ātri mācīties un pielāgoties – jāprot risināt dažādas nestandarta problēmas. Tāpat nozīmīga loma inženierzinātņu speciālistu sagatavošanā darba tirgus prasībām piešķirama industrijas pārstāvjiem – viņiem jābūt iesaistītiem gan tehnisko zināšanu, gan sociālo prasmju studiju procesā universitātē.

Kā būtisku virzītājspēku studentu veiksmīgai iesaistei darba tirgū foruma dalībnieki atzina arī  universitātes. Tām jāpalīdz studentiem atrast studijām atbilstošu darbu, piedāvājot darba meklēšanas platformu. Daudzās Eiropas universitātēs šāda atbalsta studentiem trūkst, tāpēc uzteicams RTU Karjeras centrs, kas aktīvi palīdz RTU studentiem un industrijas pārstāvjiem «satikties». Tāpat tika uzsvērta arī tālākizglītības programmu nozīmība karjeras veiksmīgākā attīstībā, jo tās dod iespēju paplašināt zināšanas, it īpaši uzņēmējdarbībā.

Visi forumā izskanējušie priekšlikumi tiks apkopoti vērienīgā publikācijā, ko BEST Izglītības komiteja iesniegs Eiropas Komisijas institūcijām, lai pilnveidotu inženieru studiju programmas un inženiertehniskās izglītības sistēmu Eiropā.

Papildu informāciju par forumu iespējams uzzināt šeit.  

Forumu organizēja RTU studentu organizācija «BEST-Riga». To atbalstīja RTU, un tam piešķirta UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas patronāža, kas apliecina pasākuma augsto kvalitāti un nozīmi Eiropas inženieru izglītības attīstībā.

Par dalībnieku labsajūtu forumā rūpējās Latvijas ražotāji un uzņēmēji – ZS «Galiņi», SIA «Ariols», konditoreja SIA «Cannelle Bakery», SIA «Elpa», SIA «Hanzas maiznīca»,  AS «Rīgas dzirnavnieks» un «Herkuless», AS «Dobeles dzirnavnieks» un AS «Balticovo». Papildu enerģijas lādiņu dalībnieki saņēma no enerģijas dzēriena «RedBull», SIA «Skrīveru saldumi», SIA «Rīgas piensaimnieks» un «Kārums», SIA «Atasco» un «Zelta zaptes», AB «Vilnius Pergale». Kvalitatīvas un jautras brīvo brīžu aktivitātes nodrošināja sporta un atpūtas centrs «Bowlero».
RTU studentu organizācija BEST-Riga ir viena no 96 Eiropas tehnisko universitāšu studentu organizācijas BEST grupām. Vairāk informācijas.