EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts

1997. gadā tika izveidots Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts (ZBR). Tā ir vienīgā šāda veida īpaši aizsargājamā dabas teritorija Latvijā. ZBR teritorija aptver 457 600 ha sauszemes un 16 750 ha jūras akvatorijas, kurās starptautiski nozīmīgas dabas un ainaviskās vērtības tiek saglabātas, nodrošinot ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību.

Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāta mērķis nacionālā un starptautiskā nozīmē ir sasniegt līdzsvaru dabas daudzveidības aizsardzībā, ekonomiskās attīstības veicināšanā un kultūras vērtību saglabāšanā.

ZBR galvenie uzdevumi ir:

  1. nodrošināt teritorijas ainavu, ekosistēmu, sugu un ģenētiskās daudzveidības saglabāšanu;
  2. veicināt teritorijas ilgtspējīgu sociālo un ekonomisko attīstību;
  3. nodrošināt informācijas apriti vides pētījumu, monitoringa un vides izglītības jomā attiecībā uz vietējo, nacionālo un starptautisko vides aizsardzības un reģionālās attīstības jautājumu risināšanu Biosfēras rezervāta teritorijā;
  4. veicināt sabiedrības izpratni vides aizsardzības un teritorijas ilgtspējīgas attīstības jautājumos;
  5. veicināt degradētu ekosistēmu atjaunošanu iespējami tuvu dabiskajam stāvoklim.

2009.gadā Ziemeļvidzemes biosfēras rezervāts sadarbībā ar UNESCO LNK izstrādāja rokasgrāmatu angļu un krievu valodās par biosfēras rezervātu pārvaldību, kurā tiek skaidrots un analizēts biosfēras rezervāta koncepts un tā praktiskā darbība un iespējas, par pamatu ņemot ZBR pieredzi un uzkrātās zināšanas. Rokasgrāmatā tiek uzsvērta biosfēras rezervāta kā inovatīvas teritorijas loma un nozīme ilgtspējīgas un integrētas vides attīstībā, sabalansējot vides aizsardzības, ekonomiskās, sociālās un kultūras vajadzības. Rokasgrāmata, kā labās prakses piemērs ir prezentēts Baltijas un Kaukāza valstīm, Baltkrievijai, Molodovai un Krievijai un kalpos kā ierosme jaunu biosfēras rezervātu veidošanai.