EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
11.07.13.

Aicinām pieteikties programmas „Cilvēks un biosfēra” Jauno zinātnieku balvai

 Aicinām iesniegt pieteikumus UNESCO programmas „Cilvēks un biosfēra” (MAB) Jauno zinātnieku balvai 2014.Balva tiek piešķirta jaunajiem zinātniekiem, kas veic pētījumus bioloģiskās daudzveidības jomā. Šīs balvas mērķis ir sekmēt informācijas un zināšanu apmaiņu jauno pētnieku vidū, motivējot tos starptautiskajai mobilitātei un veicinot pētnieku interesi par programmas „Cilvēks un biosfēra” programmas prioritārajiem virzieniem un piedāvātajām iespējām. Uz balvu var pretendēt pētnieki līdz 40 gadu vecumam, izvirzot savu pētījumu dalībai konkursā, ja to plāno īstenot tuvāko 2 gadu laikā. Balvas apjoms vienam pretendentam nepārsniedz 5000 USD, un prioritāri tiek atbalstīti biosfēras rezervātos īstenotie pētījumi.
Pieteikumus balvai lūdzam iesniegt līdz 2013. gada 21.oktobrim UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā, Pils laukumā 4-206, Rīgā.
Pieteikuma forma elektroniski un detalizētāka informācija par programmas „Cilvēks un biosfēra” Jauno zinātnieku balvu pieejama interneta vietnē: http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/ecological-sciences/man-and-biosphere-programme/awards-and-prizes/mab-young-scientists-awards/