EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
01.09.16.

Aicina parakstīt manifestu, lai atbalstītu zinātnieces Latvijā un pasaulē

 

 

Pasaulei ir nepieciešama zinātne,
zinātnei ir nepieciešamas sievietes,
jo sievietes zinātnē spēj mainīt pasauli.

 

 

 

“Sievietēm zinātnē” manifesta mērķis ir mudināt zinātnieku sabiedrību, iestādes un sabiedrību kopumā veicināt pārmaiņas zinātnē, arvien mērķtiecīgāk iesaistot tajā sievietes.

Kopš programmas “Sievietēm zinātnē” dibināšanas pasaulē 1998. gadā tā tiek īstenota, lai nodrošinātu sieviešu līdzvērtīgu pārstāvniecību visos zinātnes līmeņos, tomēr pašreizējā situācija liecina, ka vēl ir daudz jādara, lai saglabātu dzimumu līdztiesību šajā nozarē. To uzskatāmi pierāda dati – sievietes ir tikai 30% no visiem pasaules pētniekiem.

L’Oréal Latvijas stipendijas “Sievietēm zinātnē”  2016. gada ceremonijas laikā L’Oréal Baltic direktors Johans Bergs iepazīstināja ar L’Oréal un UNESCO kopīgo apņemšanos visā pasaulē – manifestu par sieviešu lomas veicināšanu zinātnē. Manifests sastāv no 6 punktiem, un mērķis ir sasniegt 1 miljonu parakstu visā pasaulē. Kopš manifesta dibināšanas šī gada martā to ir parakstījuši jau 82 tūkstoši atbalstītāju. Starp tiem ir arī Latvijas programmas “Sievietēm zinātnē” goda patronese Vaira Vīķe–Freiberga, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas viceprezidents, izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis,  žūrijas priekšsēdētājs Jānis Stradiņš, kā arī 2016. gada stipendijas “Sievietēm Zinātnē” ieguvējas. 

Ikviens ir aicināts nepalikt vienaldzīgam un parakstīt manifestu, lai atbalstītu zinātnieces Latvijā un visā pasaulē.

Sešas “sievietēm zinātnē” manifestā paustās apņemšanās:
1) iedrošināt meitenes izvēlēties karjeru kādā no zinātnes jomām;
2) nojaukt barjeras, kas neļauj sievietēm zinātniecēm  veidot ilgtermiņa karjeru pētniecībā;
3) noteikt par prioritāti sieviešu piekļuvi vadošajiem amatiem zinātnē;
4) kopā ar sabiedrību cildināt sieviešu zinātnieču ieguldījumu zinātniskā progresa un sabiedrības vārdā;
5) nodrošināt dzimumu vienlīdzību dalībai un līderībai simpozijos un zinātniskās komisijās, piemēram, konferencēs, komitejās un valdes sanāksmēs;
6) veicināt mentoringu un tīklošanas pasākumus jaunajām zinātniecēm, lai ļautu viņām plānot un attīstīt karjeru atbilstīgi savām iecerēm.

Lai pievienotos kustībai un parakstītu manifestu, apmeklējiet www.forwomeninscience.com

Informāciju sagatavoja:
Aija Miglāne
L'Oréal Baltic
Tālr.: 67079615
E-pasts: Aija.MIGLANE@loreal.com