EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
26.09.13.

Zemgales stāstnieki atkal gāzīs podus Rundālē!

27. – 29. septembrī Svitenes pagastā, Rundāles novadā norisināsies otrais Zemgales stāstnieku festivāls “Gāž podus Rundālē”.

Festivāls tiek organizēts, lai veicinātu stāstniecības tradīciju kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm Latvijā, īpaši pievēršoties Zemgales reģionam. Tas apvieno individuālos stāstniekus, saliedējot vietējās kopienas iedzīvotājus, un mudina uz starppaaudžu dialogu.

27. septembrī uz stāstnieku festival pulcēsies UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla “Stāstu bibliotēkas” dalībbibliotēkas. To pārstāvji iepazīsies ar Svitenes muižu, muižas parku, klausīsies svitenietes Vitas Reinfeldes stāstījumā, bet dosies uz Codes amatierteātra viesizrādi „Nāk palīdzība”. Piektdienas vakars noslēgsies ar vakarēšanu uz spilveniem un bērnības stāstu stāstīšanu.

Festivālu atklās 28. septembrī plkst. 10.00 Svitenes saieta nama konferenču zālē ar UNESCO LNK “Stāstu bibliotēku” tīkla koordinatores Evijas Maļkevičas stāstījumu par tīklā padarīto un nākotnes iespējām, jo noslēgusies jaunu dalībbibliotēku pieteikšanās tīklā. Dalībniekus uzrunās arī Rundāles novada domes Kultūras nodaļas vadītāja Sandra Kerēvica un Pilsrundāles bibliotēkas vadītāja – šī pasākuma galvenā organizatore – Aelita Ramane.

Festivālā būs dzirdami arī pārrobežu stāsti, jo Pakrojas (Lietuva) J. Paukšteļa publiskās bibliotēkas novadpētniecības speciāliste Geņa Juodīte stāstīs par Lietuvas pieredzi nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšanā.

Šo festivāla pirmo daļu noslēgs folkloras kopa “Puduris” no Dobeles ar stāstu izdziedāšanu.

Otrā daļa turpināsies Saules dārzā, kur notiks Lielā Miķeļdienas andele, un stāstniekiem būs iespēja uzstāties uz skatuves. Latvijā vienīgā Pasaku ragana Ivita Kalnozola – Kalsere no Sēmes pagasta dalīsies pieredzē par savu darbošanos ar bērniem un par pasaku pielietojumu ikdienā. Savukārt Zemgales tradīciju kopēja Daira Jātniece iepazīstinās ar Zemgales tradicionālajiem ēdieniem, kurus varēs arī nodegustēt, bet festivāls noslēgsies pie ugunskura ar dažādiem stāstiem par spokainiem atgadījumiem un baismīgiem piedzīvojumiem.

Festivāla programma pieejama arī mājas lapās: www.stastubibliotekas.com

Nemateriālā kultūras mantojuma saglabāšana un atmiņu kultūras kopšana ir viena no nozīmīgākajām kultūras politikas prioritātēm pasaulē. Tradīciju loma un to veicināšana caur dažādiem pasākumiem un jaunām formām ir kļuvusi par nozīmīgu kultūras dzīves un kultūras identitātes veidošanas daļu. UNESCO LNK bibliotēku tīkla mērķis ir veicināt stāstīšanas tradīciju kā nemateriālā kultūras mantojuma nozīmīgas daļas pārmantošanu Latvijā, izceļot bibliotēku lomu Latvijas sabiedrības vērtību apzināšanā un paaudžu saiknes un sabiedrības vienotības stiprināšanā.

Zemgales stāstnieku festivālu “Gāž podus Rundālē” organizē UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK), Rundāles novada dome un Pilsrundāles bibliotēka.