EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.04.17.

“Vietvārdu talkas” pirmā mēneša līderos – Ogres novada Lauberes pagasts un vietvārdu talciniece Sabīne Dzirkale

Foto: Evija Maļkeviča

Pirmajā “Vietvārdu talkas” mēnesī – martā visvairāk vietvārdu reģistrējusi Sabīne Dzirkale, kura reģistrējusi vairāk nekā 150 vietvārdu, bet par vietvārdiem bagātāko un krāšņāko novadu kļuvis Ogres novads – Lauberes pagastā reģistrēti vairāk nekā 100 vietvārdi.

“Vietvārdu talka” tika aizsākta 23. februārī, veltot to Starptautiskajai dzimtās valodas dienai un tā turpinot vietējā mantojuma apzināšanas tradīcijas. Kopš pirmās vietvārdu talkas, ko aizsāka Jānis Endzelīns, ir pagājis gandrīz simts gadu. Arī pēdējās desmitgadēs vietvārdu vākšana ir pierimusi un daudzi mazie vietvārdi – piemājas pļavu, lauku, mežu un citu ģeogrāfisku objektu nosaukumi, kuru mūžs bieži vien nepārsniedz 50 gadu slieksni, līdz ar saviem stāstiem draud izzust un tapt aizmirsti, tā arī nerodot iespēju tikt pierakstītiem. Tāpēc UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) un LU Latviešu valodas institūts sadarbībā ar citiem partneriem aicina Latvijas iedzīvotājus uz jaunu kopīgu “Vietvārdu talku”.

“Vietvārdu talkā” ikviens aicināts apzināt, pierakstīt un datubāzē reģistrēt vietējos vietvārdus – īpašvārdus, kas nosauc kādu fizioģeogrāfisku objektu, piemēram, Zilais kalns, Velna grava, Čurkstupīte utt., kas tiek lietoti patlaban vai ir lietoti agrāk. Īpaši svarīgi ir pamanīt un neaizmirst mazos vietvārdus, kuriem neatrodas vieta kartē, bet ir būtiska nozīme, gan pētot Latvijas daudzveidīgās izloksnes un dialektus, gan vietējo vietu vēsturi un kultūru.

Vietvārdus līdz 30. septembrim var reģistrēt Tautas vietvārdu datubāzē, kas pieejama www.vietvardi.lv.

Katru mēnesi līdz talkas noslēgumam tiks izcelti čaklākie talcinieki un vietvārdiem krāšņākie novadi, kas tiks sumināti talkas noslēguma pasākumā šī gada 20. oktobrī – Vietvārdu dienā.

Vairāk informācijas šeit.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. 29109268
E-pasts liene@krivena.lv