EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
06.04.17.

Vēl līdz 30. aprīlim var pieteikt nominācijas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram

Muzeji, arhīvi, bibliotēkas un citas atmiņu institūcijas un krātuves aicinātas apzināt dokumentu oriģinālus vai oriģinālu kolekcijas, kas liecina par kādu nozīmīgu vēsturisku pavērsienu norisi vai ietver būtiskus faktus par kādu notikumu, īpaši Latvijas vēsturē, un izvirzīt tos programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam reģistram. Tās var iesniegt līdz 30. aprīlim UNESCO Latvijas Nacionālajā komisijā (LNK).

 

6. aprīlī Cēsīs noritēja seminārs par dokumentārā mantojuma saglabāšanu un programmu „Pasaules atmiņa”, kā arī nominācijas pieteikuma sagatavošanu programmas nacionālajam reģistram. Tajā piedalījās ap 20 interesentu no atmiņu institūcijām, pašvaldībām u.c.

4. aprīlī tika atklāts arī atvērto lekciju cikls, kurā UNESCO LNK kopā ar dažādām organizācijām aicina izzināt Latvijas dokumentārā mantojuma vērtības, kas iekļautas programmas „Pasaules atmiņa” reģistros, reizē aicinot sabiedrību būt aktīviem jaunu dokumentārā mantojuma liecību apzināšanā un izcelšanā.

Pašlaik programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā ir iekļauti 5 dokumentārā mantojuma objekti: „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita. 1936.–1940.”; „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”; „Raiņa un Aspazijas sarakste (1894.–1929.)”; „Latvijas Centrālās padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts”; „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924.–1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”.

Dokumentārā mantojuma liecību piederība UNESCO „Pasaules atmiņas” Latvijas nacionālajam reģistram ir priekšnosacījums pretendēšanai uz pieteikumu starptautiskajam reģistram, kas nozīmē ne tikai dokumentārā mantojuma vienības augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, bet arī valsts pausto atbildību šo mantojumu saglabāt un darīt to pieejamu ikvienam pasaules iedzīvotājam. Latviju UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā pārstāv divas nominācijas: „Dainu skapis” un „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Šogad ir programmai aprit 25. gadi. UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros tiek veikts svarīgs darbs, lai rosinātu apzināties pasaules dokumentārā mantojuma saglabāšanas nozīmīgumu, iepazītu nacionālā dokumentārā mantojuma dārgumus un nodrošinātu to pienācīgu saglabāšanu, izpēti un interpretāciju. Vairāk par programmu www.atmina.unesco.lv.