EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi

Vārda brīvība

UNESCO kā ANO aģentūra ar mandātu sekmēt ideju brīvas plūsmas nodrošināšanu un zināšanu apriti, darbojas, lai veicinātu brīvus, neatkarīgus un plurālistiskus plašsaziņas līdzekļus gan drukātā, gan apraides un tiešsaistes formātā. Šāda mediju attīstība vairo tiesības brīvi paust savus uzskatus, meklēt, saņemt un izplatīt informāciju, kas iekļautas Vispārējā cilvēktiesību deklarācijas 19. pantā. 
 
Mediji pilda demokrātiskas sabiedrības sargsuņa funkciju, un tajā nozīmīgu lomu ieņem pētnieciskā žurnālistika. UNESCO prioritāte ir veicināt uz preses brīvību un žurnālistu drošību vērstu politiku, tāpēc tiek atbalstīta neatkarīga žurnālistika, kuras pamatā ir profesionālās ētikas un pašregulācijas principi. Sabiedrības informēšana un patiesības atklāšana nereti pakļauj žurnālistus riskam, tādēļ UNESCO nosoda pret žurnālistiem vērstus uzbrukumus un aicina tos izmeklēt.
 
UNESCO uzskata, ka mediju plurālisms un daudzveidība sniedz plašākas informācijas iespējas, lai sabiedrība spētu izdarīt labākas izvēles. Tādēļ liela uzmanība tiek pievērsta arī lokāliem, kopienu radītiem medijiem, un šādu mediju veidošanās sekmēšanai UNESCO atbalsta žurnālistu izglītošanas iniciatīvas. 
 
Mediju attīstības projekti, kas atbilst UNESCO vīzijai var saņemt UNESCO Starptautiskās programmas komunikācijas attīstībai (IPDC) atbalstu, tāpat IPDC sekmē zināšanās balstītu mediju attīstību.  
 
Viena no veiksmīgākajām un atpazīstamākajām aktivitātēm vārda brīvības aktualizēšanai ir 1993. gada ANO Ģenerālajā Asamblejā pasludinātā Pasaules preses brīvības diena (World Press Freedom Day), ko pasaulē ik gadu atzīmē 3. maijā.