EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.12.11.

Valsts arhīva skatlogos apskatāma izstāde par UNESCO dokumentārā mantojuma vērtībām

 

No šā gada 5. līdz 21. decembrim Latvijas Valsts arhīva logos Rīgā, Šķūņu ielā 11 apskatāma izstāde, kas veltīta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajam un starptautiskajam reģistram. Izstāde noslēdz pasākumu ciklu, kas visa gada garumā veltīts 20. jubilejas gadam kopš Latvija pievienojās UNESCO. 
 
Izstāde ir UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) veidots informatīvs materiāls, kurā izceltas Latvijas dokumentārā mantojuma vērtības, atgādinot par kolektīvās atmiņas vēsturiskajiem notikumiem, informējot par programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālo un starptautisko reģistru. 
 
Izstāde 2011. gada 15. aprīlī Talsu Valsts ģimnāzijā tika atklāta kā ceļojošā izstāde, kas gandrīz gadu tika nodota no vienas Latvijas skolas vai bibliotēkas uz citu. Iestādes, kas iesaistījās ceļojošās izstādes eksponēšanā, tika aicinātas rīkot arī dažādus pasākumus, kas rosinātu iedzīvotājus apzināt pašiem savu personīgo dokumentāro mantojumu un veicinātu nacionālā dokumentārā mantojuma izzināšanu un saglabāšanu. Izstādes ceļojums pa Latvijas reģioniem noslēdzās šā gada 2. decembrī Rīgas centra Daiļamatniecības pamatskolā, un tagad tā ikvienam interesentam pieejama Valsts arhīva logos. 
 
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO LNK darba prioritātēm ar mērķi apzināt un izcelt Latvijas nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. 
 
UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” ietvaros 1995. gadā tika nodibināts starptautisks reģistrs, kur Latviju pārstāv 2001. gadā iekļautā nominācija „Dainu skapis” un 2009. gadā –  Baltijas valstu kopīgi nominētais dokumentārā mantojuma kopums „Baltijas ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.
 
„Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs tika izveidots 2009. gadā, un tajā tika iekļautas četras nominācijas: „Eduarda Krauca fotonegatīvu uz stikla pamatnes kolekcija – Ķeguma spēkstacijas celtniecības gaita 1936.-1940.”, „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”, „Raiņa un Aspazijas sarakste 1894.–1929.” un „Latvijas Centrālās Padomes Memorands. Rīga, 1944. gada 17. marts”.
Latvija ir UNESCO dalībvalsts kopš 1991. gada 14. oktobra, kad notika oficiālā mūsu valsts uzņemšanas ceremonija UNESCO galvenajā mītnē Parīzē.
 
 
Informāciju sagatavoja:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK programmu asistente
Tālr.: 67325109
E-pasts: programmas@unesco.lv
 
Sekojiet UNESCO LNK jaunumiem arī Twitter.com, Draugiem.lv un Facebook.com!