EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
04.11.14.

Valmierā notiks pirmais Baltijas valstu skolēnu pašpārvalžu forums

Vairāk nekā 100 Baltijas valstu jauniešu pulcēsies skolēnu pašpārvalžu forumā “Ejam tālāk pa Baltijas ceļu”. Tas tiek rīkots, lai veicinātu izpratni par Baltijas ceļa nozīmi Baltijas valstu neatkarības atjaunošanā, kolektīvās atmiņas veidošanā un valstiskuma stiprināšanā. Forums notiks 7. novembrī Valmieras sākumskolā, Leona Paegles ielā 40a.

“Ar šo forumu vēlamies stiprināt sadarbību starp Baltijas valstu skolēnu pašpārvaldēm, izceļot to nozīmi pilsoniskās līdzdalības veicināšanā, Baltijas ceļā aizstāvēto vērtību saglabāšanā un aktualizēšanā skolās un digitālajā vidē,” stāsta UNESCO LNK ģenerālsekretāres p. i. Baiba Moļņika.

Jaunieši tiks aicināti diskutēt par Baltijas ceļa vērtībām, meklēt tā izzināšanas iespējas virtuālajā vidē, izteikt idejas par skolēnu pašpārvaldes darbību šodien, kā arī turpmāku sadarbības stiprināšanu nacionālā un Baltijas valstu līmenī. Forumā tiks apkopotas arī idejas Latvijas, Lietuvas un Igaunijas simtgades atzīmēšanai 2018. gadā.

Forums tiek rīkots UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) projekta "Baltijas ceļa stāsti” ietvaros. To organizē UNESCO LNK sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru (VISC). Forumu atbalsta Konrāda Adenauera fonds, Valmieras sākumskola, Valmieras Valsts ģimnāzija, UNESCO Lietuvas un Igaunijas nacionālās komisijas un Eiropas kustība Latvijā.

Forumu moderēs Andris Gobiņš, Eiropas kustības Latvijā prezidents, Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas loceklis. To atklās UNESCO LNK prezidente, Latvijas Republikas Kultūras ministre Dace Melbārde. Būs arī Baltijas ceļa organizatores, Eiropas Parlamenta deputātes Sandras Kalnietes videouzruna.

Šogad apritējusi Baltijas ceļa 25. gadadiena, un UNESCO LNK sadarbībā ar partneriem Latvijā, Lietuvā un Igaunijā īstenoja projektu "Baltijas ceļa stāsti”, kura ietvaros sabiedrība tika iesaistīta atmiņu stāstu apkopošanā par Baltijas ceļa notikumiem. Gandrīz 500 stāsti ir pieejami interneta platformā www.thebalticway.eu. Tie tiks iekļauti arī muzeju kolekcijās.

Baltijas ceļa dokumentāro mantojumu veido vērtīgs dokumentu arhīvs. Nozīmīgākos dokumentus, kas tika apkopoti Baltijas valstu kopīgā nominācijā, 2009. gada 30. jūlijā iekļāva UNESCO starptautiskajā reģistrā "Pasaules atmiņa”.

Papildu informācija:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK Komunikācijas un informācijas sektora vadītāja
Tālrunis: 67325109
E-pasts: e.malkevica@unesco.lv