EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
03.11.11.

UNESCO pieņem lēmumu stiprināt programmas „Pasaules atmiņa” darbību

 

26. oktobrī UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesijas laikā tika pieņemts viens no Latvijai svarīgajiem lēmumiem par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” turpmāko darbību, uzsverot dokumentārā mantojuma ilgtspējīgu saglabāšanu un pieejamības veicināšanu.
 
Izceļot UNESCO kā vienīgās Apvienoto Nāciju Organizācijas aģentūras pilnvaras veicināt dokumentārā mantojuma saglabāšanu un pieejamības nodrošināšanu, UNESCO dalībvalstu pārstāvji Ģenerālajā konferencē pēc aktīvām diskusijām pieņēma lēmumu par turpmāko programmas „Pasaules atmiņa” darbību. Šī lēmumprojekta izstrādē piedalījās arī Latvija, un to atbalstīja 55 valstis. Lēmums uzsver nepieciešamību un pamatojumu programmas turpmākās darbības stiprināšanai, novērtējot tās lomu gan dokumentu pieejamības veicināšanā, gan sabiedrības izglītošanā. Lēmums arī izceļ programmas lomu ar dokumentāro mantojuma saglabāšanu saistītu jautājumu aktualizēšanā, tai skaitā tādu jautājumu, kā digitāli radīta satura saglabāšana. Būtisks uzsvars lēmumā ir likts arī uz aktīviem UNESCO dalībvalstu centieniem saglabāt dokumentāro mantojumu, izvirzot arvien jaunas nominācijas UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram un veidojot programmas nacionālos un reģionālos reģistrus.
 
Veicinot dokumentārā mantojuma apzināšanu un saglabāšanu nacionālā līmenī, kā viens no būtiskiem aspektiem lēmuma pieņemšanā tika minēta tieši dalībvalstu nacionālo komisiju augošā loma programmas „Pasaules atmiņa” īstenošanā. Tā kā Latvijā programmas „Pasaules atmiņa” darbība tika uzsākta ar programmas „Pasaules atmiņa” nacionālās komitejas izveidošanu jau 2001. gadā, kas 2008. gadā tika pārveidota par UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikācijas un informācijas programmu padomi, Latvija aktīvi iesaistījās šī lēmuma pieņemšanā, īpašu uzmanību pievēršot programmas īstenošanai nacionālā līmenī un programmas „Pasaules atmiņa” nacionālo reģistru darbību attīstībai. 
 
No Latvijas UNESCO Ģenerālās konferences diskusijā par lēmumprojekta pieņemšanu piedalījās Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) Komunikācijas un informācijas programmu padomes vadītājs Andris Vilks.
 
2012. gadā apritēs UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” 20. gadadiena, kas būs vērtīgs rezultātu izvērtējuma punkts dokumentārā mantojuma pieejamības veicināšanā un sekmēs programmas darbības stiprināšanu nākotnē. Turpmākie programmas attīstības virzieni tiks saistīti ar dokumentārā mantojuma uzglabāšanas resursu palielināšanu un pieejamības nodrošināšanu, plašāku starptautiskās sadarbības veicināšanu, finansējuma un cilvēkresursu palielināšanu. 
 
Dokumentārais mantojums ir cilvēces kultūras mantojuma daļa, kas ietver informāciju par cilvēces, kultūru un valodu daudzveidību, kā arī vēsturē piedzīvoto pierakstītā, uzzīmētā, gravētā vai jebkādi citādi dokumentāri fiksētā veidā uz jebkāda iespējamā informācijas nesēja.
 
Programma „Pasaules atmiņa” izveidota 1992. gadā ar mērķi saglabāt pasaules dokumentāro mantojumu, paplašināt piekļuvi tam un veicināt tā izziņu visā pasaulē, neatkarīgi no konkrētā dokumenta izcelsmes vietas. Programma tiecas apzināt šo mantojumu, nodrošināt tā saglabāšanu un aizsardzību, kā arī padarīt to plaši pieejamu un atpazīstamu dažādās pasaules daļās. 
 
UNESCO Ģenerālās konferences 36. sesija norisinās no 25. oktobra līdz 10. novembrim Parīzē. Tā ir UNESCO augstākā lēmējinstitūcija, kas pulcē dalībvalstu pārstāvjus reizi divos gados. 
 
Informāciju sagatavoja:
Evija Maļkeviča
UNESCO LNK programmu asistente
Tālr.: 67325109
E-pasts: programmas@unesco.lv