EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.04.20.

UNESCO pauž atbalstu mediju lomas stiprināšanā sabiedrībā arī Covid-19 laikā

Foto: (c) Pixabay

UNESCO kā organizācija ar mandātu veicināt preses brīvību, žurnālistu drošību un tiesības piekļūt informācijai, uzrauga pandēmijas ietekmi uz šiem jautājumiem. Apzinoties, ka ārkārtas situācijas ietekmē piekļuve ticamai informācijai kļūst vēl svarīgāka, UNESCO apliecina savu atbalstu iniciatīvam, kuras stiprina mediju lomu sabiedrības informēšanā.

Viens no UNESCO atbalsta mehānismiem preses brīvības stiprināšanā un attīstībā ir Globālais mediju aizsardzības fonds, kurā Latvija kā donorvalsts ir veikusi iemaksas. Līdz 2020. gada 10. maijam bezpeļņas organizācijām, tostarp mediju asociācijām, pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību organizācijām, tiesiskumu veicinošām iniciatīvām, pētnieciskās žurnālistikas tīkliem un akadēmiskajām iestādēm, ir iespēja pieteikt projektus finansējuma saņemšanai. Finansējums tiks piešķirts projektiem, kuri uzlabo žurnālistu tiesisko aizsardzību un piekļuvi juridiskajai palīdzībai, kā arī atbalsta pētniecisko žurnālistiku, kas veicina nesodāmības novēršanu vietējā, reģionālā un/vai starptautiskā līmenī. Vairāk par fondu un pieteikšanās kārtību: https://en.unesco.org/news/unesco-launches-first-call-global-media-defence-fund.

Lai mobilizētu starptautisko sabiedrību veicināt informācijas pieejamības un mediju jautājumus attīstības valstīs, UNESCO izveidota Starptautiskā programma komunikācijas attīstībai (International Programme for the Development of Communication, IPDC).Tā ir starpvaldību programma mediju attīstības veicināšanas jomā, un tās padomē līdz 2023. gadam ievēlēta arī Latvijas pārstāve žurnāliste Rita Ruduša. Apzinoties, ka ārkārtas situācijās īpaši ierobežota spēja piekļūt ticamai informācijai ir kopienām attīstības valstīs, IPDC steidzamības kārtā ir atbalstījusi četrus projektus, kuru mērķis ir sekmēt informācijas pieejamību plašākai sabiedrībai par Covid-19 un novērst dezinformācijas izplatīšanos.

Starp atbalstītajām iniciatīvam ir tiešsaistes resursu centra un mācību materiālu izveide žurnālistiem Āfrikā par Covid-19 pandēmijas atspoguļošanu medijos. Lai informācija par rīcību pandēmijas laikā, kas ir svarīga cilvēku drošībai, sasniegtu arī marginalizētās sabiedrības grupas, lauku un cilšu kopienas, īpašs atbalsts tiek piešķirts projektiem kopienu radio tīklu stiprināšanai Āfrikā un Indijā. Savukārt Karību reģionā piešķirts finansējums projektam, kurā plānots sekmēt mediju profesionāļu kompetences cīņā ar dezinformāciju, kas tiek izplatīta par koronavīrusu.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante