EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
07.10.16.

UNESCO nedēļu Vidzemē ieskandinās ar stāstnieku festivālu „Stāsti krēslā”

UNESCO nedēļu Vidzemē jau šajā nedēļas nogalē ieskandinās II Vidzemes stāstnieku festivāls „Stāsti krēslā”. Tas norisināsies no 7. līdz 9. oktobrim Valmierā un tās apkaimē – Burtnieku novadā, Rūjienas novada Oleru muižā, Valmiermuižā.

 

 

 

Šogad festivāls piedāvā iespēju iepazīt vienu no savdabīgākajām Vidzemes muzikālajām tradīcijām – ermoņiku „ieviņa” spēli un muzikantus ar viņu stāstiem. Tāpat festivālā būs sastopami stāstnieki no dažādiem Latvijas novadiem un būs iespēja dzirdēt savdabīgus stāstus, atšķirīgus dialektus un prasmīgus muzikantus. Stāstniece no Šveices Rosvita Menke (Roswitha Menke) vadīs vairākas meistarklases un sniegs priekšnesumus dažādās festivāla norises vietās. Savukārt Valmieras un apkārtnes bērni un jaunieši aicināti piedalīties nemateriālā kultūras mantojuma apgūšanas un pārmantošanas programmas „Pulkā eimu, pulkā teku” stāstnieku konkursa „Teci, teci, valodiņa” Valmieras pusfinālā.

Šogad UNESCO nedēļā no 10. līdz 16. oktobrim tiks atzīmēta 25. gadadiena kopš Latvija pievienojās organizācijai, un tās laikā visā Latvijā notiks pasākumi un aktivitātes, cildinot tos Latvijas dārgumus, ar ko varam lepoties. UNESCO nedēļā UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) vēlas rosināt diskusijas par vietējo vērtību – mantojuma, notikumu, cilvēku, tradīciju – izcelšanu ne vien novados un Latvijā, bet arī starptautiski.

Vidzemes stāstnieku festivālam ir īpaša nozīme stāstniecības tradīciju iedzīvināšanā, bagātinot Vidzemes kultūrtelpu un iezīmējot Vidzemes savdabību Latvijas kultūras kopainā. Festivāls vienlaikus rūpējas par stāstīšanas tradīciju saglabāšanu, attīstīšanu un tālāknodošanu nākamajām paaudzēm. Festivāls ir būtiska Latvijas stāstnieku kustības daļa, tas apvieno UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus visā Latvijā (Valmieras bibliotēka, Burtnieku un Ēveles pagastu bibliotēkas, ir šī tīkla dalībnieces), Valmieras muzeju, Vidzemes stāstnieku kopas dalībniekus, nevalstiskās organizācijas un stāstniecībā ieinteresētās kultūras un izglītības iestādes, kā arī individuālus interesentus un stāstniekus. Īpaša loma festivāla programmas izveidē un realizēšanā ir Vidzemes stāstnieku kopienai, kura izveidojusies pēc Vidzemes kultūras un mākslas biedrības „Haritas” 2014. gadā realizētā projekta „Vidzemes stāstnieku skola”.

Vairāk par festivālu un tā programma.

1991. gada 14. oktobrī oficiālā valsts uzņemšanas ceremonijā UNESCO galvenajā mītnē Parīzē tika ienests Latvijas karogs. Latvijas pievienošanās šai organizācijai bija nozīmīgs solis valsts tēla veidošanā un visai pasaulei apliecināja stingru apņemšanos turpmāk darboties miera kultūras un starpkultūru dialoga sekmēšanā, nabadzības mazināšanā un ilgtspējīgas attīstības veicināšanā ar izglītības, zinātnes, kultūras un komunikācijas un informācijas palīdzību.

UNESCO nedēļa pirmo reizi tika atzīmēta 2011. gadā, kad apritēja 20 gadi kopš Latvija pievienojās UNESCO. Aizvadītajos gados vairākos desmitos dažādu vietu visā Latvijā – bibliotēkās, skolās, pašvaldībās, kultūras centros u.c. – UNESCO nedēļas ietvaros notikuši simtiem pasākumu, kas veltīti nacionālo vērtību, vietējā mantojuma un aizvien dzīvo tradīciju izcelšanai, kā arī dažādām UNESCO programmām un tēmām, lai izzinātu un iepazītu organizācijas darbību Latvijā.