EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.03.13.

UNESCO LNK un izdevniecība “Jumava” paraksta sadarbības līgumu par Latvijas Nacionālajai bibliotēkai veltītu grāmatu

UNESCO LNK ģenerālsekretāra p. i. Baiba Moļņika un apgāda “Jumava” prezidents Juris Visockis. Foto: Līga Loļa

12. martā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) ģenerālsekretāra p. i. Baiba Moļņika un apgāda “Jumava” prezidents Juris Visockis parakstīja līgumu par sadarbību UNESCO LNK patronāžu ieguvušā grāmatas projekta “Latvijas Nacionālā bibliotēka. Ēka. Projekts. Autori. Process” ietvaros.

Piekrītot, ka Latvijas Nacionālās bibliotēkas (LNB) ēkas celtniecība ir viens no svarīgākajiem notikumiem Latvijas arhitektūrā un kultūrā pēdējos gados, UNESCO LNK Asambleja 2011. gada 14. septembrī lēma par UNESCO LNK patronāžas piešķiršanu “Jumavas” projektam par grāmatu, kas veltīta šim notikumam.

Grāmatas projekts tiks īstenots ar mērķi popularizēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektu Latvijā un ārvalstīs, radot saturiski un poligrāfiski augstvērtīgu izdevumu par Nacionālās bibliotēkas jauno ēku, tās arhitektiem un citiem projekta autoriem, par projekta sarežģīto attīstības procesu un ēkas būvniecību, par Latvijas Nacionālās bibliotēkas ēku citu Gunāra Birkerta projektēto bibliotēku un Ziemeļeiropas Nacionālo bibliotēku kontekstā.

Grāmatas sastādītājs ir bijušais Rīgas pilsētas arhitekts Jānis Dripe, viens no darba līdzautoriem – Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors Andris Vilks. LNB celtniecības projekts ir liels izaicinājums, jo tas ir viens no tehnoloģiski sarežģītākajiem būvobjektiem neatkarīgās Latvijas laikā, un šī projekta atspoguļojums grāmatā būs liels gods – saglabāt šī sarežģītā procesa norisi un foto materiālus nākamajām paaudzēm, jo LNB būs Rīgas jaunā vizītkarte visā pasaulē!

Ar savu patronāžu UNESCO LNK atkārtoti apliecina atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam un pārliecību, ka bibliotēka ir zināšanu vērtības, mantojuma izpratnes un nacionālās vienotības simbols.

1999. gadā UNESCO pieņēma Rezolūciju par atbalstu Latvijas Nacionālās bibliotēkas projektam, paužot starptautisku novērtējumu šī projekta nepieciešamībai un nozīmei zināšanu sabiedrības veidošanā un vērtību saglabāšanā. Rezolūcija apliecina ne tikai starptautiskās sabiedrības ticību šī projekta nepieciešamībai, bet arī Latvijas apņēmībai un atbildībai projektu īstenot un par to stāstīt pasaulei. Izdevniecība “Jumava”, izdodot šo grāmatu, pievienojas UNESCO mērķiem, dodot ieguldījumu UNESCO programmu īstenošanā caur zināšanu sabiedrības veicināšanu un mantojuma un atmiņu saglabāšanu, vaicinot kultūras daudzveidību, savstarpēju cieņu un sapratni.