EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
10.03.20.

UNESCO LNK tīklam “Stāstu bibliotēkas” piepulcējušās četras jaunpienācējas

Foto: UNESCO LNK arhīvs.

Latvijas Nacionālajā kultūras centrā 5. martā notika UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” 2019. gada izvērtēšanas seminārs, kura laikā tika apstiprināts tīkla sastāvs nākamajai divgadei, un bibliotēkas tika iepazīstinātas ar tematiskajām aktualitātēm dabas un nemateriālā kultūras mantojuma mijiedarbības jomā.

Svinīgi pasniedzot oficiālās UNESCO LNK tīkla "Stāstu bibliotēkas" atpazīstamības zīmes – plāksnes, tīklā, pievienojoties jau 28 esošajām, tika uzņemtas četras jaunas bibliotēkas – Latvijas Neredzīgo bibliotēkas Jelgavas filiālbibliotēka, Mārcienas bibliotēka, Pūres pagasta bibliotēka un Vārmes pagasta bibliotēka.

Lai radītu jaunas ierosmes tīkla darbībai, semināra dalībnieki tika iepazīstināti ar augu valsts un dabas daudzveidības saglabāšanas nepieciešamību, uzsverot tās lomu kopienu pasaules izpratnes veidošanā. Vienotie priekšstati par apkārtējo vidi ir sekmējuši kopīgu tradīciju veidošanos, tādēļ ar dabu saistīto stāstu tālāknodošana ir pamatā kopienas identitātei.

Semināra tēmu atklāja UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas ģenerālsekretāre Baiba Moļņika, tīkla bibliotēkām parādot veidus, kā ar stāstniecības kā nemateriālā kultūras mantojuma daļas palīdzību ir iespējams veicināt ilgtspējīgu vides attīstību. Valsts augu aizsardzības dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Dace Ūdre klātesošos iepazīstināja ar Starptautisko augu veselības gadu un plānotajām aktivitātēm tā atzīmēšanā, uzsverot riskus vietējai bioloģiskajai daudzveidībai no invazīvām sugām un slimībām. Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors Andrejs Svilāns sniedza lekciju „Sākumā bija dārzs: ieskats cilvēka un augu nemateriālo attiecību vēsturē", kurā deva ieskatu dārza un augu nozīmē dažādu tautu un kultūru vēsturiskajā atmiņā. Starpnozaru mākslas grupas SERDE vadītāja Signe Pucena pastāstīja par tās labo praksi augu vākšanas un sagatavošanas tradīciju un prasmju apzināšanā un dokumentēšanā. Savukārt sekmīgai stāstniecībai veltīto pasākumu norisei Liepājas Universitātes lektore Iveta Tumaščika iepazīstināja ar autortiesību jautājumu šāda veida pasākumu rīkošanā.

Semināra noslēgumā Latvijas Stāstnieku asociācijas valdes locekle Māra Mellēna un LU LFMI Latviešu folkloras krātuves pētnieks Guntis Pakalns sniedza izvērtējumu par tīkla “Stāstu bibliotēkas” darbību 2019. gadā, kas tika aizvadīts Pasaku gadu tematikā, kā arī vadīja diskusiju par aktualitātēm un turpmākajām iecerēm.

Semināru organizēja UNESCO Latvijas Nacionālā komisija, Latvijas Stāstnieku asociācija ar Latvijas Nacionālā kultūras centra atbalstu.

Informāciju sagatatvoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante