EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.06.15.

UNESCO atzīmē Mediju un informācijas pratības nedēļu

Līdz 28. jūnijam UNESCO atzīmē Mediju un informācijas pratības nedēļu. Tās mērķis ir veicināt izpratni par mediju un informācijas pratības jautājumiem, sekmēt daudzveidību, plurālismu, starpkultūru dialogu un vienlīdzību. Viens no šīs nedēļas uzdevumiem ir veicināt sadarbību mediju un informācijas jautājumos, kā arī veidot labvēlīgu telpu zināšanām, pētījumiem, debatēm un jauniem projektiem.

Vairāk informācijas par nedēļu

Mediju un informācijas pratības jautājumi ir UNESCO darba kārtībā, aicinot iedzīvotājus izprast mediju un citu informācijas sniedzēju funkcijas, lai kritiski izvērtētu to saturu un mudinātu pieņemt objektīvus lēmumus. Mediju un informācijas pratības koncepts ietver darbu ar visa veida multivides un citiem informācijas sniedzējiem, piemēram, bibliotēkām, arhīviem, muzejiem un internetu neatkarīgi no izmantotajām tehnoloģijām.

UNESCI Latvijas Nacionālā komisija aicina gūt iedvesmu pasākumiem un pārdomām Mediju un informācijas pratības nedēļā, iepazīstot tiešsaistē pieejamos materiālus, kas saistīti ar UNESCO atzīto Latvijas kultūras mantojumu.

Šodien katrā grāmatnīcā var atrast dažādas tautasdziesmu un spēka dziesmu grāmatas, kas bagātina Latvijas kultūras mantojuma daudzveidību. Šo grāmatu nozīmīgs iedvesmas avots – tautasdziesmas, kas glabā latviešu tautas atziņas, tradīcijas, gudrības vairāku gadsimtu garumā un ir pierakstītas un saglabājušās līdz mūsdienām – ir pieejamas Dainu skapī – latviešu garīgās kultūras simbolā. Dainu skapis 2001. gadā ir iekļauts UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā. Tā saturs tiešsaistē pieejams šeit: http://www.dainuskapis.lv/

Aicinām arī ielūkoties unikālās fotofiksācijās par latviešu tradicionālo dzīvesveidu 20. gadsimta sākumā, kas apskatāmas Latvijas Nacionālā vēstures muzeja digitālajā kolekcijā par UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā iekļauto nomināciju „Tradicionālo prasmju un dzīvesveida dokumentēšana Pieminekļu valdes 1924. – 1931. gada ekspedīciju fotonegatīvos”: http://lnvm.lv/?page_id=714

Savukārt, dodoties ārpus Rīgas, aicinām iepazīt arī citos UNESCO reģistros un sarakstos iekļauto Latvijas kultūras mantojumu, izmantojot UNESCO LNK veidotu interaktīvu karti „UNESCO Latvijas dārgumi”: http://unesco.lv/latvijasdargumi

UNESCO šajā nedēļā aicina veidot labvēlīgu vidi zināšanām, pētījumiem, debatēm un jauniem projektiem, tāpēc, rosinot uz diskusijām ar nozares pārstāvjiem, aicinām iepazīties un aktualizēt arī UNESCO jaunāko pētījumu „Pamattēzes iekļaujošas zināšanu sabiedrības veicināšanai: Pieeja informācijai un zināšanām, vārda brīvība, privātums un ētika internetā”, kā arī citas UNESCO publikācijas, kas saistītas ar mediju un informācijas pratības jautājumiem.

UNESCO piedāvātās iespējas, kā atzīmēt Mediju un informācijas pratības nedēļu.