EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
31.03.20.

UNESCO apkopo resursus žurnālistu darbam un sabiedrības informētībai pandēmijas laikā

Tā kā brīvi un profesionāli mediji, tiesības uz piekļuvi informācijai un digitālās tehnoloģijas ieņem ļoti nozīmīgu lomu cīņā ar COVID-19 pandēmiju, UNESCO ir apkopojis savus un citu uzticamu organizāciju resursus atbalstam plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai kopumā.

Izvērtējot pandēmijas ietekmi uz preses brīvību, žurnālistu drošību un pamattiesībām piekļūt informācijai saistībā ar vēl nepieredzētiem izaicinājumiem mediju un digitālo tehnoloģiju sektoriem, UNESCO ir izveidojis tiešsaistē resursu centru.

Piekļuve informācijai un zināšanām

Šobrīd vairāk nekā jebkad agrāk pasaulei nepieciešama piekļuve informācijai, atklātības nodrošināšana ir svarīga, lai veicinātu sabiedrības informētību par aktualitātēm un kliedētu baumas. Atvērta piekļuve zinātniskajai informācijai ir būtiska krīzes apstākļos, kas nozīmē, ka visiem resursiem par COVID-19 jābūt pieejamiem bezmaksas un ar atvērto licenci.

Bibliotēkas un citas saturas platformas sniedz bezmaksas vai lētākus piedāvājumus, lai tiešsaistē piekļūtu kultūras un izglītības saturam. Piemēram, Pasaules digitālā bibliotēka: https://www.wdl.org/en/.

Jaunais koronavīrusa informācijas centrs, kuru izstrādājusi izdevniecība Elsevier, sniedz ekspertu sagatavotu informāciju pētniekiem un veselības nozares pārstāvjiem. Resursi pieejami bezmaksas un to vidū ir vadlīnijas ārstiem un pacientiem: https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

Digitālās tehnoloģijas

Jaunāko ziņu centrs par koronavīrusu, kuru izveidojis UNESCO patronāžā esošais Starptautiskais Mākslīgā intelekta pētījumu centrs Slovēnijā. Tajā vienkopus tiek apkopotas jaunākās ziņas par COVID-19, sniedzot iespēju politikas veidotājiem, plašsaziņas līdzekļiem un sabiedrībai sekot līdzi jaunumiem saistībā ar vīrusu. http://coronaviruswatch.ircai.org/?country=All

Vārda brīvība, žurnālistu drošība un ar to saistītas cilvēktiesības:

UNESCO un “Žurnālisti bez robežām” radīta rokasgrāmata žurnālistu drošībai augsta riska vidē, kurā sniegti praktiski ieteikumi tiem, kuri riskē ar savu dzīvību, lai informētu sabiedrību. Tajā iekļauti arī drošības pasākumi, kuri būtu jāievēro ziņojot par epidēmijām: http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/resources/publications-and-communication-materials/publications/full-list/safety-guide-for-journalists/

Žurnālistu aizsardzības komitejas drošības ieteikumi žurnālistiem, gatavojot plašsaziņas līdzekļiem atspoguļojumu par COVID-19 uzliesmojumu: https://cpj.org/2020/02/cpj-safety-advisory-covering-the-coronavirus-outbr.php

DART Žurnālistikas un traumas centra apkopotie materiāli par to, kā žurnālistiem ziņot par koronavīrusa pandēmiju, to vidū ir ieteikumi, kā atspoguļot slimību, intervēt cietušos un atbalstīt kolēģus, kuri saskārušies ar traumatiskiem notikumiem: https://dartcenter.org/resources/covering-coronavirus-resources-journalists

Dezinformācijas novēršana

UNESCO publikācija „Žurnālistika, "viltus ziņas" un dezinformācija: rokasgrāmata žurnālistu izglītošanai un apmācībai”, kurā iekļauti ekspertu izstrādāti rīki un vingrinājumi, lai sagatavotos cīņai ar dezinformāciju, kas izmantojami arī pret COVID-19 izraisīto informatīvo epidēmiju: https://en.unesco.org/fightfakenews

Pasaules Veselības organizācijas sagatavotie “mītu grāvēji” par veselības ieteikumiem saistība ar COVID-19: https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

Facebook jaunumu joslā izveidotais koronavīrusa informācijas centrs, kas ietver reāllaika atjauninājumus no valsts un pasaules veselības aizsardzības organizācijām, kā arī noderīgus rakstus, videoklipus un ziņas par sociālo distancēšanos un COVID-19 izplatības novēršanu: https://about.fb.com/news/2020/03/coronavirus/#coronavirus-info-center

Whatsapp  koronavīrusa informācijas centrs, kurš sniedz vienkārši īstenojamus norādījumus veselības aprūpes darbiniekiem, pedagogiem, kopienu vadītājiem, bezpeļņas organizācijām, pašvaldībām un vietējiem uzņēmumiem, kuri savā darbībā paļaujas uz saziņu WhatsApp aplikācijā: https://www.whatsapp.com/coronavirus#_blank.

Profesionālas reportāžas par Covid-19

UNESCO mācību programma žurnālistiem zinātnes un veselības nozarē: https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000221199.page=103 

Raidsabiedrības BBC ieteikumi cīņā ar COVID-19 izraisīto informācijas pandēmiju: https://www.bbc.co.uk/blogs/bbcmediaaction/entries/1f096f1c-88d1-4084-9806-ae5125b983fc, kā arī ceļvedis medijiem ziņošanai par ārkārtas situācijām veselības jomā: http://downloads.bbc.co.uk/mediaaction/pdf/communicating-in-public-health-emergencies-english.pdf

Sabiedrisko mediju alianses izveidots svarīgāko resursu, avotu, sabiedrisko mediju satura un labās prakses piemēru apkopojums sabiedrībai, žurnālistiem un mediju pārstāvjiem: https://www.publicmediaalliance.org/resources/tools/coronavirus-resources-and-best-practice/

Plašāks ieskats UNESCO resursu centra apkopotajā informācijā atrodams te: 

https://en.unesco.org/themes/communication-and-information/covid19-informationsharing-counteringdisinformation/resource-center

UNESCO ir ANO aģentūra ar īpašu mandātu veicināt brīvu ideju un informācijas plūsmu, tādēļ tā atbalsta komunikāciju un informācijas kopienu centienus risināt COVID-19 krīzi, tostarp, daloties ar svarīgu informāciju un atmaskojot dezinformāciju, stiprinot tiesības uz informāciju, iesaistot sabiedriskos medijus, informācijas un komunikāciju tehnoloģijas un atvērtos izglītības resursus attālinātām mācībām un saziņai ar cilvēkiem tiešsaistē.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante