EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
20.03.13.

Tukuma muzeja ceļojošā izstāde “Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” Igaunijā

25. martā Okupācijas muzejā Igaunijā, Tallinā notiks Tukuma muzeja ceļojošās izstādes "Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss" atklāšana. Izstādes atklāšanā piedalīsies Latvijas Republikas vēstnieks Igaunijā Kārlis Eihenbaums ar kundzi, kā arī Tukuma muzeja darbinieki, kuri strādāja pie izstādes sagatavošanas. Izstāde interesentiem Igaunijā būs skatāma līdz 25. aprīlim.

Izstāde ir desmit reālu cilvēku dzīvesstāsti, kurus skārusi padomju varas iestāžu īstenotā nacionālās identitātes iznīcināšanas politika. Vēstuļu autori ir Latvijas inteliģences un zemniecības pārstāvji, kas savas sabiedriskās darbības, pilsoniskās pozīcijas vai izrādītās pretestības dēļ nokļuvuši padomju varai nevēlamas personas statusā, apcietināti un sodīti pēc Otrā pasaules kara vai izsūtīti uz Sibīriju 1941. gada 14. jūnijā vai 1949. gada 25. martā

Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss ir simboliska nozīme Latvijas vēsturē, jo tās ir padomju laikmeta liecība, kura raksturo Latvijas 20. gadsimta vēsturē traģiskākos mirkļus: arestus un deportācijas, kas kvalificējami kā noziegumi pret cilvēci. Pēc aptuvenām aplēsēm spriežot, Staļina kulta laikā represēti un Sibīrijā nometināti vismaz 167 000 Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā tūkstošiem mazgadīgu bērnu. 1941. gada 14. jūnijā vien tika deportēti 15 443 (aizvesto otrajā izvedumā, tas ir LVA darbinieku precizētais skaitlis) Latvijas iedzīvotāji, bet 1949. gada 25. martā deportācijas rezultātā – 44 271 cilvēks (šis skaitlis iekļauj tos, kuri nebija uz vietas 25. martā un tika izsūtīti vēlāk).

2009. gadā UNESCO programmas "Pasaules atmiņa" Latvijas nacionālajā reģistrā iekļautas 19 Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss, kas glabājas septiņos Latvijas muzejos. Šā gada janvārī UNESCO Latvijas Nacionālā komisija ir izsludinājusi otro nomināciju konkursu, un Tukuma muzejs, sadarbībā ar Talsu novada muzeju, Daugavas muzeju, Aizkraukles vēstures un mākslas muzeju, Rakstniecības un mūzikas muzeju pašlaik gatavo pieteikumu par vēl 24 Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss.