EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.10.15.

Top starptautiskā nominācija UNESCO reģistram par Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

UNESCO nacionālo komisiju pārstāvji un eksperti aktīvi strādā pie kopīgās ieceres – starptautiskās nominācijas izstrādes par Sibīrijā rakstīto vēstuļu uz bērza tāss iekļaušanu UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.

Lai vienotos par nominācijas saturiskajiem virzieniem un pamatojumu, kā arī lai sagatavotu dažādus praktiskus materiālus, kas ar to saistīti, UNESCO nacionālo komisiju pārstāvji un eksperti no visām trim Baltijas valstīm 29. un 30. oktobrī tiksies Rīgā un Tukumā.

Dokumentārā mantojuma liecību piederība UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajam reģistram nozīmē ne tikai augstu novērtējumu un starptautisku atzinību, tā ir arī mantojuma glabātājas valsts atbildība to saglabāt un padarīt pieejamu. Latviju UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā šobrīd pārstāv divas nominācijas: „Dainu skapis” un „Baltijas Ceļš – cilvēku ķēde trīs valstu vienotiem centieniem pēc brīvības”.

Programmas īstenošana Latvijā ir viena no UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas darba prioritātēm ar mērķi apzināt nozīmīgāko dokumentāro mantojumu un veicināt tā aizsardzību, pieejamību un atpazīstamību Latvijā un starptautiski. 2009. gadā tika izveidots programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālais reģistrs, kurā šobrīd ir pieci ieraksti, viens no tiem „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss”.

Nominācija „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” raksturo 43 vēstules, ko rakstījuši 13 politiski represēti cilvēki PSRS labošanas darba nometnēs vai nometinājuma vietās Sibīrijā laikā no 1942. līdz 1965. gadam. Vēstules glabājas astoņos Latvijas muzejos: Aizkraukles vēstures un mākslas muzejā, Daugavas muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Madonas novadpētniecības un mākslas muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Talsu novada muzejā un Tukuma muzejā.

Pēc nominācijas iekļaušanas reģistrā 2009. gadā, līdzīgas vēstules uz bērza tāss ir apzinātas arī Lietuvā un Igaunijā. Īstenojot daudzus pētījumus un popularizējot vēstuļu unikalitāti, tās no fiziska priekšmetu kopuma ieguvušas dziļu simbolisku nozīmi, jo apliecina ne tikai rakstītāju, bet arī daudzu tūkstošu citu represēto garīgo spēku un vienotību.