EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
27.01.19.

Tapusi medijpratības grāmata - pasaka bērniem “CAPS UN CIET jeb Vilks manipulators”

Trešdien, 30. janvārī plkst. 13.00 – 13.30 Zirgu pastā (Dzirnavu ielā 46, Rīga) ar teatralizētu uzvedumu tiks prezentēta grāmata „CAPS UN CIET jeb Vilks manipulators”. Medijpratības pasaku bērniem radījusi Vidzemes Augstskolas docente Dr. sc. comm. Solvita Denisa-Liepniece; izdevumu rotā un papildina atjautīgas Marinas Heniņas ilustrācijas.

Atvēršanas svētkos mazos klausītājus no Rīgas Natālijas Draudziņas vidusskolas un lielos interesentus ar grāmatas fabulu īsā, teatralizētā uzvedumā iepazīstinās Latvijas Kultūras akadēmijas Dramatiskā teātra aktiera mākslas studenti Una Eglīte, Rūdolfs Apse un Mārtiņš Gailis. Ar klātesošajiem tiksies pati grāmatas autore Dr.sc.comm. Solvita Denisa-Liepniece un Kultūras ministrijas (KM) medijpratības eksperte Klinta Ločmele.

Grāmata veidota kā izglītojošs un izklaidējošs stāsts, kas bērniem vecumā no 9 līdz 11 gadiem palīdzēs saprast, kā veidojas informatīvā vide, un mācīties kritiski izvērtēt redzēto vai dzirdēto, tostarp, internetā atrastos apgalvojumus tādās lapās, kas nav uzticami mediji, paturot prātā, ka ne viss ir tāds, kā tas izskatās. Autore par grāmatas tapšanu stāsta: „Grāmata ir mēģinājums sarežģītas komunikācijas lietas pasniegt vienkāršā, bērniem vieglāk uztveramā veidā. Ceru, grāmata dos savu ieguldījumu lielu un mazu Latvijas lasītāju mediju pratības uzlabošanā.”

Medijpratība un informācijpratība atrodas aktuālajā UNESCO darba kārtībā, jo tā dod iespēju iedzīvotājiem izprast informācijas sniedzēju funkcijas un kritiski izvērtēt to sniegto saturu, lai pieņemtu pamatotus lēmumus. UNESCO uzdevums ir radīt mediju un informācijas izglītotu sabiedrību, izmantojot visaptverošu stratēģiju visa veida mērķa grupām – informācijas radītājiem, patērētājiem, izglītotājiem, valstu valdībām, lēmumu pieņēmējiem. Tāpēc dalībvalstis aicinātas veicināt pētījumus, attīstīt medijpratības un informācijpratības ieviešanu izglītības sistēmā, veidot nacionālo medijpratības un informācijpratības politiku.

Grāmata izdota ar KM un Vidzemes Augstskolas atbalstu.

Viens no Latvijas Mediju politikas pamatnostādņu rīcības virzieniem ir medijpratības veicināšana. Pieaugot informācijas apjomam, kas turklāt pieejams no arvien sadrumstalotākiem avotiem, kritiskās domāšanas un medijpratības nozīme pieaug. 2017. gadā pēc KM pasūtījuma veiktā Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījuma rezultāti rāda, ka tikai 40% cilvēku apgalvo, ka spēj atpazīt uzticamu informāciju no tendenciozas un safabricētas.

Lai medijpratības prasmes veidotu jau no mazotnes, pērn rudenī tika sākta medijpratības un bērnu drošības internetā sociālā kampaņa 5–8 gadus veciem bērniem “Supervaroņi internetā!”. Savukārt grāmata „CAPS UN CIET jeb Vilks manipulators” paredzēta nedaudz lielāku, 9–11 vecu, bērnu auditorijai un koncentrējas tieši uz mediju vides kritisku izvērtēšanu.

Informāciju sagatavoja:
Inita Kabanova, Kultūras ministrijas Sabiedrisko attiecību nodaļas referente
Kitija Balcare, UNESCO LNK komunikācijas konsultante