EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.11.17.

Studiju kursā apgūst dokumentārā mantojuma digitalizāciju

(c) Pixabay

Studiju kurss "Dokumentārā mantojuma digitalizācija" ir vērsts uz zināšanu, prasmju un kompetenču ieguvi dokumentārā mantojuma digitalizācijas jautājumos, gūstot zināšana par kultūras mantojuma digitalizācijas stratēģijām, politikām, attīstību un risinājumiem, un pēctecīgi – prasmes un kompetences digitalizācijas procesa vadībai. Studiju kursā, kas norisinās no 10. līdz 23. novembrim, piedalās Latvijas Kultūras akadēmijas studenti un UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas sadarbības tīkla - UNESCO programmas “Pasaules atmiņa” īstenošanā iesaistīto atmiņas institūciju pārstāvji. 

 

Studiju kursa mērķis ir sagatavot studējošos darbam ar dokumentārā mantojuma digitalizācijas projektiem, šādu projektu pamatojuma un mērķu izpratnei, kā arī vadībai, īpašu uzmanību pievēršot digitalizācijas procesiem atmiņas institūcijās.

Studiju kursu izstrādājuši Latvijas Kultūras akadēmija, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Kompetenču attīstības centrs un UNESCO Latvijas Nacionālā komisija sadarbībā ar pieaicinātajiem vieslektoriem.

Studiju rezultātā veidota studējošo izpratne par digitalizācijas politiku un programmām Latvijā, Eiropas reģionā (t.sk. Eiropas Digitālā bibliotēka Europeana) un plašāk starptautiski (t.sk. UNESCO komunikācijas un informācijas programmas, Pasaules digitālā bibliotēka), digitalizācijas projektu veidiem un digitalizācijas procesa posmiem, tehniskajiem risinājumiem un digitalizācijas attīstības perspektīvām; studiju kursā īpaša uzmanība pievērsta digitalizācijai muzeju darbā, sniedzot arī plašāku ieskatu atmiņas institūciju darbībā digitalizācijas jomā un piemērotajos risinājumos

Studiju rezultātā tiks gūtas iemaņas digitalizācijas procesu vadībai, pārzinot sasniedzamo rezultātu kvalitātes kritērijus un digitalizācijas projektu īstenošanas gaitu, posmus, tehniskos nosacījumus, kā arī nepieciešamos resursus.