EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
25.04.17.

Starptautiskajā nedēļā “Izglītība visiem” – par izglītību, kas veicina līdzdalību kopienas attīstībā

 

Šonedēļ – no 24. līdz 30. aprīlim norit Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem”, un Latvijā tā veltīta diskusijām par inovatīvajām kompetencēm un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšanu izglītībā, uzsverot tieši tos aspektus izglītībā, kas virza personību un talantus un veicina līdzdalību kopienas attīstībā.

 

Viens no nozīmīgākajiem pasākumiem “Izglītība visiem” nedēļas ietvaros būs izglītības forums “Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju stiprināšana izglītībā” 26. aprīlī Valmierā, ko rīko UNESCO Latvijas Nacionālā komisija (LNK) sadarbībā ar Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministriju un Valmieras Valsts ģimnāziju. Forumā diskutēs par uzņēmējdarbības prasmju attīstīšanu izglītības procesā Latvijā un pasaulē, kā arī iepazīstinās izglītības politikas veidotājus un īstenotājus ar ASEM (Āzijas-Eiropas sadarbības tīkls) programmas „Inovatīvās kompetences un uzņēmējdarbības prasmju attīstīšana” pētījuma rezultātiem un citiem nozīmīgiem pētījumiem šajā jomā. Tajā uzstāsies eksperti no Latvijas, Šveices un Vācijas.

Izglītībai, kas attīsta personību un talantus un veicina līdzdalību ilgtspējīgā kopienas attīstībā, UNESCO starptautiski un Latvijā pievēršas arvien biežāk. Arī iepriekš – E-prasmju nedēļā – 29. martā UNESCO LNK sadarbībā ar partneriem rīkoja diskusiju par personības attīstību digitālajā laikmetā. Tajā eksperti runāja par medijpratību kā priekšnoteikumu izglītībai ilgtspējīgai attīstībai, kas aicina mācīties mācīties, mācīties kļūt un mācīties pārveidot. Kā sarunā uzsvēra Baiba Moļņika, „mācīšanās kļūt ir cieši saistīta ar kopienas apziņu, ar mācīšanos dzīvot kopā un attiecībām, kuras mēs veidojam, tostarp ar valsti, lai tās nekļūtu par mākslīgu ietvaru, bet būtu pilnvērtīgas”. Diskusijā – pausto atziņu apkopojums pieejams šeit.

Starptautiskā nedēļa “Izglītība visiem” visā pasaulē tiek atzīmēta kopš 2001. gada, vēršot izglītības politikas veidotāju, īstenotāju un plašas sabiedrības uzmanību uz iekļaujošas izglītības pieejamības un kvalitātes jautājumiem. Kopš 2015. gada, kad tika pieņemti ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķi, šī nedēļa veltīta 4. mērķa – kvalitatīvas, iekļaujošas un pieejamas mūžizglītības nodrošināšanai.

Informāciju sagatavoja:
Liene Krīvena
UNESCO LNK konsultante
Tālr. 29109268
E-pasts liene@krivena.lv