EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
29.09.20.

Šogad UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļu veltīs dezinfodēmijas novēršanai

Foto: UNESCO LNK arhīvs.

No 24. līdz 31. oktobrim notiks 8. Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa, kura būs veltīta dezinfodēmijas novēršanai ar medijpratības un informācijpratības palīdzību. Nedēļas ietvaros ikviens ir aicināts rīkot medijpratībai un informācijpratībai veltītas aktivitātes, īpaši izceļot to lomu ar pandēmiju saistītas dezinformācijas mazināšanā.

8. Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas tēma pievēršas tam, kā var risināt dezinformāciju, uzsverot nepieciešamību uzlabot ikviena medijpratību un informācijpratību, jo tās palīdz izmantot iespējas un apzināties riskus, kurus nes mūsdienu komunikācijas, tehnoloģiju un informācijas vide. Medijpratība un informācijpratība līdztekus Globālajai pilsoniskajai izglītībai var nodrošināt cilvēkus ar zināšanām, prasmēm, vērtībām un praksēm, lai kļūtu par kritiski domājošiem un aktīviem pilsoņiem, kas veicina ANO Ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu. Šīs kompetences var dot iespēju cilvēkiem iesaistīties mediju attīstībā, sekmēt informācijas un zināšanas pieejamību visiem, kā arī vārda brīvību, kas sekmē uzvaru cīņā ar dezinformāciju.

Īpaši aktuāls dezinformācijas novēršanas jautājums ir COVID-19 pandēmijas laikā, jo neskaidrība par cilvēku drošībai svarīgām personīgajām un politiskajām izvēlēm ir dzīvībai bīstama. UNESCO dezinformācijas apzīmēšanai ir radījis terminu “dezinfodēmija” (angļu val. disinfodemic), kurā savienoti vārdi “dezinformācija” un “pandēmija”, parādot nepatiesas informācijas ietekmi uz koronavīrusa pandēmiju.

Šogad UNESCO galvenie sadarbības partneri nedēļas organizēšanā ir Korejas Republika, tomēr, ņemot vērā pastāvošo pandēmijas situāciju, galvenās aktivitātes notiks tiešsaistē. Savukārt medijpratības un infomācijpratības veicinātāji visā pasaulē savā kopienā vai reģionā tiek aicināti rīkot nedēļas tēmai veltītas aktivitātes klātienē vai tiešsaistē, un pieteikt tās notikumu kalendārā: http://www.gmil2020.com/ .

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļu kopš 2012. gada rīko UNESCO sadarbībā ar Pasaules Aliansi sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju Aliansi un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga universitāšu tīklu. Novērtējot iniciatīvas veiksmi, UNESCO 2019. gada rudenī oficiāli pieņēma rezolūciju, ka ik gadu no 24. līdz 31. oktobrim notiks Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa.

Vairāk par nedēļu un tās atzīmēšanas iespējām: https://en.unesco.org/commemorations/globalmilweek.

Informāciju sagatavoja:
Kitija Balcare,  UNESCO LNK komunikācijas konsultante