EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
05.12.13.

Šodien tiekas UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieki

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

Šodien, 5. decembrī Latvijas Pašvaldību savienībā (Mazā Pils ielā 1, Rīga) uz pirmo UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieku semināru jaunajā sastāvā pulcējas vairāk nekā 40 bibliotēku pārstāvji no visas Latvijas.

Semināra mērķis ir informēt jaunos UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībniekus par UNESCO Latvijā un pasaulē, kā arī par UNESCO LNK darbību saistībā ar bibliotēku nozīmīgo lomu lokālā mantojuma izzināšanā, tālāk nodošanā nākamajām paaudzēm, un katra „Stāstu bibliotēkas” tīkla dalībnieka lomu turpmākajā darbā, radot ikvienam Latvijas iedzīvotājam vietu, kur dzirdēt un radīt stāstus.

UNESCO LNK tīkla „Stāstu bibliotēkas” dalībnieku Seminārā ar pieredzes stāstiem uzstāsies bibliotēkas, kas tīklā darbojušās līdz šim, iedvesmojot un iedrošinot jaunās tīkla bibliotēkas aktīvi darboties lokālā mantojuma izzināšanā caurs stāstniecību un tās aktualizēšanu kā nozīmīgas nemateriālā kultūras mantojuma daļas saglabāšanu Latvijā.

„Stāstu bibliotēkas” ir Latvijas bibliotēku tīkls, kas izveidots 2010. gadā, kā turpinājums 2009. gadā veiksmīgi īstenotam projektam „Stāstu laiks bibliotēkās”. Tīkla ietvaros organizētās aktivitātes vērstas uz bibliotēku radošo attīstību un sadarbību, prasmēm sadarboties ar vietējo kopienu, nodrošinot savstarpēju komunikāciju un paaudžu saikņu stiprināšanu, kā arī bibliotēkas lomas izcelšanu informācijas apzināšanā, saglabāšanā un pieejamības nodrošināšanā. No 2013. gada tīklā darbojas 33 bibliotēkas no visas Latvijas.

Vairāk informācijas: http://www.stastubibliotekas.com