EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
17.05.13.

Šodien atzīmē Pasaules informācijas sabiedrības dienu

Šī diena – 17. maijs – zināma kā Pasaules informācijas sabiedrības diena, kas tiek atzīmēta jau kopš 1969. gada.

Lēmums par šīs dienas iekļaušanu pasaules svinamo un atzīmējamo dienu sarakstā tika pieņemts pēc tam, kad Pasaules informācijas sabiedrības samita (World Summit on the Information Society, WSIS) laikā Tunisā 2005. gadā tika secināts, ka nepieciešams pievērst lielāku sabiedrības uzmanību jautājumiem, kas saistīti ar interneta un tehnoloģiju ietekmi. Tāpēc ANO Ģenerālā asambleja, atsaucoties uz šo aicinājumu, 17. maiju pasludināja par Pasaules informācijas sabiedrības dienu, ar mērķi vērst sabiedrības uzmanību pārmaiņām, ko ievieš internets un tehnoloģijas.

Latvija informācijas sabiedrības jautājumu risināšanā starptautiskā mērogā ir līdzdarbojusies jau kopš deviņdesmito gadu sākuma – piedaloties UNESCO Komunikācijas un informācijas programmu īstenošanā, līdzdarbojoties Pasaules informācijas sabiedrības samita rīkošanā, kā arī iesaistoties UNESCO programmā „Informācija visiem” (Information for All Programme, IFAP). Latvijas pārstāvis IFAP ir Andrejs Vasiļjevs, UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Zināšanu sabiedrības programmu padomes eksperts. Latvija šīs programmas īstenošanā ir atbildīga par darba grupu, kuras kompetencē ir jautājumi par informācijas sabiedrības ētiku.

Šī gada 16. un 17. oktobrī Rīgā norisināsies starptautiska UNESCO ekspertu sanāksme par informācijas sabiedrības ētiskajiem aspektiem, kas būs nozīmīgs Latvijas pienesums globālo jautājumu risināšanā. Sanāksme tiks rīkota sadarbībā ar UNESCO programmu „Informācija visiem”, Vides un reģionālās attīstības ministriju, UNESCO Latvijas Nacionālo komisiju, Ārlietu ministriju un citiem iesaistītajiem partneriem.

UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas Komunikācijas un informācijas sektora galvenie atbildības jautājumi ir informācijas pieejamības veicināšana, dokumentārā mantojuma saglabāšana, pārdomātas informācijas un komunikāciju tehnoloģiju izmantošana, informācijas ētika, kā arī zināšanu sabiedrības attīstības sekmēšana Latvijā.

Šī gada 15. maijā sadarbībā ar Microsoft Latvia un jauniešu attīstības programmu „Go Beyond” UNESCO Latvijas Nacionālā komisija rīkoja diskusiju par zināšanu sabiedrības izaicinājumiem izglītībā, diskutējot par jautājumiem, kas saistīti ar informācijas tehnoloģiju pārdomātu lietošanu izglītībā un ikviena iespējām sevi pilnveidot visā mūža garumā. Diskusijas materiāli pieejami šeit.