EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
15.05.15.

„Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” – viens no labākajiem projektiem Eiropā

Foto: © UNESCO LNK/Evija Maļkeviča

Eiropas muzeju organizāciju tīkls (NEMO) ir izvēlējies Tukuma muzeja projektu „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” kā vienu no 22 Eiropas muzeju paraugprakses labākajiem piemēriem un iekļāvis to īpašā brošūrā. Nominācija „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” ir iekļauta UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā.

 

 

 

NEMO izvēlējies 22 tādus labās prakses piemērus no visas Eiropas, kas atspoguļo četras pamatvērtības, kas ir svarīgas muzeja nozarē tagadnē un nākotnē: kolekciju pieejamība un izglītība, sociālās un ekonomiskās vērtības, ilustrējot tās ar paraugprakses piemēriem no muzejiem visā Eiropā.

Tukuma muzeja projekts „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss” izvēlēts, lai ilustrētu kolekcijas vērtību. Tukuma muzejā šobrīd glabājas 13 vēstules uz bērza tāss, kas rakstītas GULAG nometnēs vai nometinājuma vietās Sibīrijā laikā no 1941. līdz 1956. gadam.

21.un 22. maijā UNESCO Latvijas Nacionālās komisijas (LNK) pārstāvji dosies uz Viļņu, lai piedalītos Baltijas valstu nacionālo komisiju pārstāvju un ekspertu sanāksmē par starptautiskās nominācijas „Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss” izstrādi un iesniegšanu programmas „Pasaules atmiņa” starptautiskajā reģistrā.

Kā zināms, Tukuma muzejs 2009. gadā sagatavoja pieteikumu visu Latvijas muzejos saglabāto Sibīrijā rakstīto vēstuļu uz bērza tāss iekļaušanai UNESCO programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas nacionālajā reģistrā. Šobrīd nominācijā pavisam ietvertas 43 vēstules, kas glabājas 8 Latvijas muzejos: Aizkraukles Vēstures un mākslas muzejā, Daugavas muzejā, Latvijas Nacionālajā vēstures muzejā, Latvijas Okupācijas muzejā, Rakstniecības un mūzikas muzejā, Madonas Novadpētniecības un mākslas muzejā, Talsu novada muzejā un Tukuma muzejā,

Sibīrijā rakstītajām vēstulēm uz bērza tāss ir būtiska nozīme Latvijas, kā arī Lietuvas un Igaunijas vēsturē. Tās ir padomju laikmeta un staļinisma perioda politisko represiju liecība un saistītas ar Baltijas valstu, tostarp Latvijas 20. gadsimta vēsturē traģiskākajiem notikumiem: arestiem un masveida deportācijām, kas kvalificējamas kā cilvēktiesību pārkāpums. Sibīrijā rakstītās vēstules uz bērza tāss ir unikāls vēstures avots, kas turklāt uzskatāmas par retumu, jo Latvijas muzejos nonākusi tikai neliela daļa no savulaik uzrakstītām vairākiem desmitiem tūkstošu līdzīgām vēstulēm. Tukuma muzejs uzskata, ka šai īpašas nozīmes kolekcijai jānodrošina visplašākā pieejamība.

Vēstules uz bērza tāss nav tradicionāla muzeju kolekcija, jo tā neatrodas vienuviet, bet gan 8 Latvijas muzejos. Katrs no šiem muzejiem nodrošina vēstuļu saglabāšanu un popularizāciju. Tukuma muzejs ir uzņēmies vadošo lomu vēstuļu autoru un adresātu likteņu izpētē un visas šīs savdabīgās kolekcijas pieejamības veicināšanā. Pētniecības procesā ir tapusi Agritas Ozolas (Tukuma muzejs) un Ritvara Jansona (Latvijas Okupācijas muzejs) grāmata „Sibīrijā rakstītas vēstules uz bērza tāss. Cilvēks padomju represiju sistēmā. 1941.-1956.” Tukuma muzejā sagatavota interaktīvā ekspozīcija „Vēstules nākamībai”, kas virtuālā versijā pieejama arī mājas lapā: http://www.tukumamuzejs.lv/virtuala-ekspozicija

Tukuma muzejs sagatavojis arī ceļojošu izstādi četros komplektos – latviešu/angļu, angļu/franču, čehu un krievu valodā. Sadarbībā ar LR Ārlietu ministriju, Eiropas Parlamenta deputāti S. Kalnieti, daudziem muzejiem un citām atmiņas institūcijām un vairākām nevalstiskām organizācijām šī izstāde jau eksponēta vairāk nekā 60 vietās 11 dažādās valstīs: ASV, Beļģijā, Čehijā, Īrijā, Kanādā, Krievijā, Igaunijā, Latvijā, Lietuvā un Somijā. Patlaban izstāde apskatāma Latvijas Dabas muzejā, jūnijā tā jau ceļos uz EDSO mītni Vīnē, Austrijā, bet augustā – uz KGB muzeju Tartu, Igaunijā.

Daļa no Sibīrijā rakstītām vēstulēm uz bērza tāss ir digitalizētas sadarbībā ar Latvijas Nacionālo bibliotēku un pieejamas internetā Pasaules digitālajā bibliotēkā

Brošūru var apskatīt šeit:
http://www.ne-mo.org/fileadmin/Dateien/public/NEMo_documents/NEMO_four_values_2015.pdf

Papildu informācija:
Agrita Ozola
Tukuma muzeja direktore
Tālr.: 63182390
E-pasts: agrita.ozola@tukumamuzejs.lv