EN | RU
AAA

UNESCO
Latvijas Nacionālā komisija
Reģ. Nr. 90000089305
Pils laukums 4 – 206,
Rīga, LV 1050
Tālrunis: +371 67 325 109
Fakss: +371 67 222 762
E-pasts: office@unesco.lv
latvijas dargumi
16.10.17.

Sagaidot Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļu, Latvijā aicina īpaši pievērsties bibliotēku lomai medijpratībā

Visā pasaulē no 25. oktobra līdz 1. novembrim norisināsies UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļa. Ievadot šo nedēļu Latvijā, jau 17. oktobrī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā norisināsies ekspertu diskusija “Bibliotēku un bibliotekāru iespējas un loma medijpratības veicināšanā Latvijā”.

Tehnoloģiju straujā attīstība, jaunu interaktīvu mediju un komunikācijas platformu pieejamība ikvienam no mums sniedz jaunas iespējas informācijas ieguvei, tās radīšanai un izplatīšanai. Līdzās iespējām rodas arī riski un jaunas atbildības, kuru apzināšanā un pārvaldībā nepieciešamas jaunas prasmes un kompetences. Lai veicinātu efektīvu, atbildīgu, radošu un drošu mediju un komunikācijas tehnoloģiju lietojumu sabiedrībā, īpašu uzmanību pievēršot bērnu un jauniešu kompetencēm, šogad medijpratības un informācijpratības nedēļas tēma ir “Medijpratība un informācijpratība kritiskā laikā – pārdomājot mācību un informācijas vides”.

Viens no galvenajiem UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļas tematiskajiem pasākumiem būs 7. Medijpratības  un informācijpratības un starpkultūru dialoga konference, kas norisināsies no 24. līdz 27. oktobrim Rietumindijas Universitātē, Jamaikā, Kingstonā. Konferences mērķis ir veicināt sadarbību un saikni starp ieinteresētajām pusēm, disciplīnām, profesijām, informācijas un mācību vidēm, kā arī starp dažādām valstīm medijpratības un informācijpratības jautājumos. Konferencē paredzētas diskusijas arī par bibliotēku un bibliotekāru saistību ar medijpratību. Par šiem jautājumiem arī Latvijas Nacionālajā bibliotēkā otrdien, 17. oktobrī no plkst. 12.30 līdz plkst. 14.00 notiks ekspertu diskusija “Bibliotēku un bibliotekāru iespējas un loma medijpratības veicināšanā Latvijā”, pulcējot pie apaļā galda saistīto jomu ekspertus: Latvijas Nacionālās bibliotēkas pārstāvjus, Kultūras ministrijas un Izglītības un zinātnes ministrijas, nevalstisko organizāciju pārstāvjus izglītības jomā un mediju pārstāvjus. Pirms diskusijas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Informācijas pārvaldības nodaļas un Komunikācijas zinātnes nodaļas pētnieces Baiba Holma un Guna Spurava iepazīstinās ar ziņojumu par līdzšinējās izpētes rezultātiem saistībā ar medijpratību un bibliotekāru lomu tās veicināšanā.

Arī citu saistīto nozaru pārstāvji un atbildīgās institūcijas aicinātas iesaistīties UNESCO Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļā,  rīkojot dažādas aktivitātes laika posmā no 25. oktobra līdz 1. novembrim - lekcijas, debates, pētījumu prezentācijas, informatīvas kampaņas sociālos tīklos, diskusijas u.c. Plānojot pasākumus, iesakām izmantot UNESCO sagatavotos materiālus un ieteikumus iesaistei nedēļas atzīmēšanā, kas pieejami šeit: http://en.unesco.org/global-mil-week-2017/10-ways-celebrate. Tāpat ikviens jau tagad var iepazīties ar UNESCO īstenotās sociālo mediju iniciatīvas “MIL CLICKS” saturu vai pieteikties kādam no bezmaksas brīvpieejas kursiem par šīm tēmām, kas atrodami vietnē: http://en.unesco.org/MILCLICKS.Katru no iecerētajām aktivitātēm  rīkotāji var reģistrētoficiālajā tiešsaistes vietnē http://en.unesco.org/global-mil-week-2017.

Pasaules medijpratības un informācijpratības nedēļu jau kopš 2012. gada rīko UNESCO sadarbībā ar Pasaules Aliansi sadarbībai medijpratības un informācijpratības jomā, Apvienoto Nāciju Organizācijas Civilizāciju Aliansi un Medijpratības un informācijpratības un starpkultūru dialoga universitāšu tīklu.

Plašāka informācija pieejama šeit: http://en.unesco.org/global-mil-week-2017.